DUURZAAM ONDERNEMEN

Stimulering van duurzaam ondernemen onder bedrijven in Meierijstad.

Door een 0-meting onder bedrijven gericht op behoefte en huidige MVO-activiteiten, met aandacht voor o.a. verduurzaming energiegebruik, verduurzaming bedrijfsprocessen, duurzame logistiek, verduurzaming in de keten, verduurzaming vastgoed, circulaire economie, personeel en certificering.

Mede oprichten Stichting Energietransitie Meierijstad: vanuit Rabobank Hart van de Meierij is het initiatief genomen voor energietransitie / energiebesparing bij ondernemers, o.a. door daken van bedrijfspanden te voorzien van zonnepanelen. Het POM is tot op heden zijdelings betrokken bij deze ontwikkeling, maar zou dit actiever moeten ondersteunen, aangezien dit een positieve ontwikkeling is die bijdraagt aan versterking van het vestigingsklimaat.

Dergelijke ontwikkelingen vanuit het POM in het verleden nooit van de grond zijn gekomen, met name als gevolg van (mogelijke) concurrentie voor / tussen leden van de aangesloten ondernemersverenigingen. Indien deze activiteiten in een nieuw op te richting Stichting worden ondergebracht – niet onder het POM – de bedrijven zelf tot keuzes van leveranciers, producten, etc. kunnen komen.

Verspilling: recent heeft de gemeente Meierijstad € 375.000 beschikbaar gesteld voor de (door)ontwikkeling van Three Sixty, de locatie in de wereld waar verspilling centraal staat. Het college wil zich actief inzetten om verspilling binnen de gemeente tegen te gaan. Het POM gaat de mogelijkheden bekijken om ondernemers actief te betrekken bij dit initiatief.

Jos van Asten

EROM