Skip to main content
BedrijfshuisvestingVisie
18 mei 2021

Bedrijfshuisvesting

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
BedrijfshuisvestingNieuws
3 mei 2021

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Zo is 50% van alle banen in Nederland direct of indirect te relateren aan bedrijven op bedrijventerreinen. En werk(gelegenheid) is noodzakelijk om gebieden leefbaar te houden, voorzieningen te behouden, extra woningbouw, behoud van jongeren, onderwijs, zorg in de omgeving, etc. Daarnaast spelen bedrijventerreinen ook een belangrijke rol om alle uitdagingen voor…
BedrijfshuisvestingNieuws
19 november 2020

Uitbreidingsbehoefte bedrijfsgrond

Update 19 januari 2021 De afgelopen maanden zijn ondernemers in de gemeente Meierijstad op diverse manieren benaderd om de toekomstige behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond in de gemeente Meierijstad kenbaar te maken. De enquête is in totaal door ruim 300 ondernemers ingevuld, waarvan 200 ondernemers die gehuisvest zijn op een bedrijventerrein. De analyse van de uitkomsten, inclusief de behoefte aan nieuwe…
BedrijfshuisvestingWebinars
5 mei 2020

9 oktober: Werklocaties 2050

Werklocaties zijn dé sleutelgebieden voor ‘Next Economy’ en het behalen van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen voor 2050. Energietransitie, omslag naar een circulaire economie en digitalisering op werklocaties zijn de grote investeringsthema’s. Vertraging door de coronacrisis ligt intussen op de loer. Hoe voorkomen we dit? Hoe laat u bedrijven en werklocaties sterker en duurzamer uit de crisis komen? Op 8 oktober organiseren…
Bedrijfshuisvesting
15 september 2020

17 september: Bedrijven in steden

Hoe zien de toekomstige vestigingswensen van verschillende typen / segmenten bedrijven eruit? Welke combinatiemogelijkheden zijn er met andere stedelijke functies? Specifiek is aandacht voor high tech en kantoren in de stad.
BedrijfshuisvestingNieuws
18 november 2019

Meierijstad hartveilig

Meierijstad volledig Hartsave, ook de bedrijventerreinen Om Meierijstad hartveilig te maken werken 3 organisaties intensief samen; Stichting Schijndel Hartsave , Stichting Rooi HartSafe en Stichting Veghel HartSave. Hun doel is dat de hele gemeente voldoet aan de zogenaamde 6 minuten zone van de Hartstichting; binnen 6 minuten hulp bieden bij een slachtoffer met een hartstilstand. Die hulp bestaat uit burgerhulpverleners…
BedrijfshuisvestingNieuws
24 juni 2019

Werkzaamheden rioolstelsel Dubbelen, Doornhoek en Duin

In de maanden juli en september worden werkzaamheden uitgevoerd aan delen van het rioolstelsel van de bedrijventerreinen De Dubbelen en  Doornhoek in Veghel en Duin in Schijndel. Maand juli: delen van het rioolstelsel van bedrijventerrein De Dubbelen en de Doornhoek Maand september: delen van het rioolstelsel van bedrijventerrein Duin Korte uitleg/typering van de werkzaamheden Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en…
BedrijfshuisvestingNieuws
24 april 2019

VABIMPULS

Regeling voor eigenaren van lege stallen of veehouders met een andere toekomst is verlengd tot eind 2019 en kunnen dus nog gebruik maken van de regeling VABIMPULS en het adviesnetwerk inschakelen. Samen met deskundigen onderzoeken de eigenaren welk toekomstperspectief het beste haalbaar en meest passend is. Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.
BedrijfshuisvestingNieuws
25 februari 2019

Bedrijventerreinbehoefte

Tussenresultaten onderzoek bedrijventerreinbehoefte Meierijstad. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen stelt de gemeente een bedrijventerreinenvisie op. Hierbij informeren we jullie over de voortgang van het onderzoek naar de bedrijventerreinbehoefte. Tot dusver is onderzoek gedaan naar het huidige functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De bevindingen zijn overwegend positief: Circa 50% van de werkgelegenheid in Meierijstad is gevestigd op bedrijventerreinen.…
BedrijfshuisvestingNieuws
25 februari 2019

Erfgoedvisie Meierijstad

Meierijstad is bezig met het opstellen van haar Erfgoedvisie. In deze Erfgoedvisie geven we aan hoe we de komende jaren met het erfgoed in onze gemeente willen omgaan. Dinsdag 5 februari organiseert gemeente Meierijstad een startbijeenkomst voor deze Erfgoedvisie. Erfgoed is belangrijk voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Maar erfgoed biedt meer. Erfgoed kan de lokale economie stimuleren,…