Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws
1 mei 2023

Bedrijfsgrond in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is om op korte termijn nieuwe bedrijfsgrond bestemd te krijgen voor uitgifte aan ondernemers, gevestigd in Meierijstad. De uitgifte van de laatste kavel op bedrijventerrein Foodpark in Veghel is recent uitgezet en na de zomervakantie zullen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel nog enkele kavels worden uitgegeven. Voor de uitgifte van…
BedrijfshuisvestingBereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
25 juli 2022

Samenwerken met de gemeente

Enige tijd geleden is het gemeentelijke Coalitieakkoord met de titel “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd. De uitwerking hiervan plaats in de vorm van een collegewerkprogramma. Vanuit POM hebben we recent de belangrijkste punten aangegeven die we de komende jaren samen met de gemeente moeten oppakken.Er moeten keuzes worden gemaakt. Vanwege de complexiteit van veel nieuwe initiatieven (zeker wanneer ze een ruimtelijke…
Bedrijfshuisvesting
10 november 2021

Uitbreiding bedrijventerreinen

Vanuit POM zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen, dat door adviesbureau Stec Groep is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Omdat we zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte in Meierijstad, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Op die manier kunnen goede afwegingen en keuzes worden gemaakt ten aanzien van benutting van deze…
Bedrijfshuisvesting
20 oktober 2021

Raadsvoorstel onderzoek bedrijventerreinen

Vanuit POM zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen, dat door adviesbureau Stec Groep is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Omdat we zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte in Meierijstad, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Op die manier kunnen goede afwegingen en keuzes worden gemaakt ten aanzien van benutting van deze…
BedrijfshuisvestingVisie
1 februari 2022

Bedrijfshuisvesting

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
Bedrijfshuisvesting
3 mei 2021

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Zo is 50% van alle banen in Nederland direct of indirect te relateren aan bedrijven op bedrijventerreinen. En werk(gelegenheid) is noodzakelijk om gebieden leefbaar te houden, voorzieningen te behouden, extra woningbouw, behoud van jongeren, onderwijs, zorg in de omgeving, etc. Daarnaast spelen bedrijventerreinen ook een belangrijke rol om alle uitdagingen voor…
Bedrijfshuisvesting
19 november 2020

Uitbreidingsbehoefte bedrijfsgrond

Update 19 januari 2021 De afgelopen maanden zijn ondernemers in de gemeente Meierijstad op diverse manieren benaderd om de toekomstige behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond in de gemeente Meierijstad kenbaar te maken. De enquête is in totaal door ruim 300 ondernemers ingevuld, waarvan 200 ondernemers die gehuisvest zijn op een bedrijventerrein. De analyse van de uitkomsten, inclusief de behoefte aan nieuwe…
Bedrijfshuisvesting
18 november 2019

Meierijstad hartveilig

Meierijstad volledig Hartsave, ook de bedrijventerreinen Om Meierijstad hartveilig te maken werken 3 organisaties intensief samen; Stichting Schijndel Hartsave , Stichting Rooi HartSafe en Stichting Veghel HartSave. Hun doel is dat de hele gemeente voldoet aan de zogenaamde 6 minuten zone van de Hartstichting; binnen 6 minuten hulp bieden bij een slachtoffer met een hartstilstand. Die hulp bestaat uit burgerhulpverleners…
Bedrijfshuisvesting
25 februari 2019

Bedrijventerreinbehoefte

Tussenresultaten onderzoek bedrijventerreinbehoefte Meierijstad. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen stelt de gemeente een bedrijventerreinenvisie op. Hierbij informeren we jullie over de voortgang van het onderzoek naar de bedrijventerreinbehoefte. Tot dusver is onderzoek gedaan naar het huidige functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De bevindingen zijn overwegend positief: Circa 50% van de werkgelegenheid in Meierijstad is gevestigd op bedrijventerreinen.…
Bedrijfshuisvesting
25 februari 2019

Erfgoedvisie Meierijstad

Meierijstad is bezig met het opstellen van haar Erfgoedvisie. In deze Erfgoedvisie geven we aan hoe we de komende jaren met het erfgoed in onze gemeente willen omgaan. Dinsdag 5 februari organiseert gemeente Meierijstad een startbijeenkomst voor deze Erfgoedvisie. Erfgoed is belangrijk voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Maar erfgoed biedt meer. Erfgoed kan de lokale economie stimuleren,…