Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Ontwikkeling bedrijventerrein

By 24 april 2024No Comments

Ontwikkeling bedrijventerreinen

Het gaat er echt van komen: Meierijstad staat aan de vooravond van uitbreiding van de industrieterreinen in de gemeente. De kans is groot dat op korte termijn – afhankelijk van de locatie – een start wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe terreinen. “Alle neuzen staan dezelfde kant op, dat is belangrijk”, aldus Paul Hellings.

Paul Hellings is vooral bekend als eigenaar en technisch directeur van Hellings Machinebouw. Dit op het industrieterrein in Nijnsel gevestigde bedrijf heeft al ruim dertig jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. Het team van Hellings is dagelijks bezig met het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren en in bedrijfstellen van machines en lijnen, welke voornamelijk hun toepassing vinden in de primaire verwerking, processing en verpakking van voedingsmiddelen.

Daarnaast zet Paul Hellings zich al vele jaren in voor lokale ondernemers. Hij is bestuurslid van Ondernemend Sint-Oedenrode, een vereniging voor álle ondernemers en voorzitter van SBN+K, dat als doelstelling heeft het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van de bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen. Hellings heeft zich altijd ingezet voor een optimale bedrijfshuisvesting voor ondernemers. “Ik weet hoe moeilijk het is om dat te faciliteren.”

Hellings Machinebouw

Overkoepelende organisatie

De vorming van de nieuwe gemeente Meierijstad bracht ook een kentering mee in de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. “Vroeger kende je veel mensen binnen de gemeente persoonlijk, de lijntjes waren heel kort. Nu we onderdeel zijn van een grotere gemeente is het goed dat er een overkoepelende organisatie is die de bedrijven vertegenwoordigt.”

Paul Hellings doelt hiermee op POM (Platform Ondernemend Meierijstad) dat als doelstelling heeft een optimaal ondernemersklimaat creëren met een goede balans tussen werken, wonen en leven in de gemeente Meierijstad. “Het POM is er niet alleen voor de grote bedrijven, juist ook voor de éénpitters”, verduidelijkt Paul Hellings. Met zijn expertise op het gebied van bedrijfshuisvesting is Hellings onderdeel van de zogenoemde DUO-aanpak. “In samenspraak met het POM heeft de gemeen- te anderhalf jaar geleden besloten deze in te voeren. Ik ben gekoppeld aan wethouder Jan Goijaarts, iedere twee maanden is er een overleg tussen ons. Ik koppel dan terug wat ik op het gebied van huisvesting van mijn collega-ondernemers in Meierijstad hoor. We ‘sparren’ als het ware, zodat de gemeente weet wat er leeft onder ondernemers. En daarnaast bespreken we hoe ondernemers en gemeente samen een versnelling kunnen aanbrengen in de uitvoering van beleid en raadsbesluiten gericht op o.a. nieuwe uitgifte van bedrijfsgrond. Een prima aanpak, en: uniek in Nederland. Zelfs Brainport Eindhoven heeft al interesse.

Tijdens deze overleggen wordt het DUO aangevuld met Jos van Asten (directeur POM) en de senior beleidsmedewerker van de gemeente. Samen is een projectleider aangesteld, die volle bak aan de slag is met de planvorming voor nieuwe bedrijfsgrond.

Bedrijventerrein de Kampen Meierijstad

Grote stappen

De ondernemer stelt dat er zonder het POM niet zulke grote stappen gemaakt hadden kunnen worden op het gebied van bedrijfshuisvesting in Meierijstad. “Ik durf te stellen dat we dan nog lang niet zover zouden zijn als nu.”

Die stand van zaken op het gebied van bedrijfshuisvesting is Meierijstad is als volgt: In 2019 is er een inventarisatie gehouden waarbij gekeken werd waar nog behoefte aan bedrijventerrein was. Het bleek dat het in Sint-Oedenrode ging om netto 2 tot 3 hectare voor (nieuwe) ondernemers, in Schijndel 5 tot 10, in Erp 2 tot 3 en in Veghel ongeveer 30 hectare.

Na nog een toetsing in een later stadium blijkt dat deze cijfers nog actueel zijn. Daarom is het vervolg in gang is gezet. “Daarbij worden diverse uitbreidingslocaties bekeken en getoetst op o.a. bereikbaarheid en natuur. Is er een goede ontsluiting, past een bedrijventerrein binnen een landschap? Hoe kan het toekomstbestendig en zo duurzaam mogelijk worden ingericht?”

Bedrijventerrein Doornhoek Meierijstad

Hard gewerkt achter de schermen

Hellings vervolgt: “Ik hoor geregeld van ondernemers: ‘Waarom duurt het allemaal zo lang voordat de uitbreiding er komt?’ Ik snap dat, de behoefte is nu eenmaal groot. Het zijn echter processen die lang duren en bovendien is de druk op de ruimte groot, maar achter de schermen wordt er keihard aan gewerkt. In Sint-Oedenrode worden bijvoorbeeld op dit moment twee locaties onderzocht. Ik verwacht dat er over drie tot vier jaar daadwerkelijk een start kan worden gemaakt met de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij wil ik benadrukken dat het belang van de lokale ondernemer en haar werknemers voorop staat. Zeker in de kleinere kernen moet je geen grote multinationals willen met enorme onderkomens. Die passen beter op een groot industrieterrein.”

Tot slot wil Paul Hellings het belang van een voldoende bedrijventerreinen nog eens benadrukken: “Een gezond ondernemersklimaat is goed voor het hele dorp. Denk aan werkgelegenheid, dat werknemers in hun eigen gemeente met de fiets naar het werk kunnen, maar ook aan sponsoring van de lokale verenigingen en events.”

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen die we maken in samenwerking met Bedrijvig Meierijstad, DeMooiRooiKrant, DeMooiSchijndelKrant en Stadskrant Veghel.