Skip to main content
AfvalNieuws
16 juli 2024

Graag geziene gasten

Janneke de Schutter-Cuppes is sinds een halfjaar trotse directeur bij Van Kaathoven, dé afvalpartner van Platform Ondernemend Meierijstad. Haar eerste indrukken zijn louter positief. Ze voelde zich direct een vuilnisvrouw toen ze haar eerste routes op de vrachtwagen doorbracht. “Niet iedereen realiseert zich dat dit werk een cruciale rol speelt in ons dagelijks leven. Want stel je toch eens voor…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
16 juli 2024

Woonruimte voor werknemers

Mensen die elke dag naar Meierijstad komen om te werken maar ergens anders blijven (of gaan) wonen. Het is een ontwikkeling die het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) ‘zorgelijk’ noemt. Dan kun je twee dingen doen: lijdzaam toezien hoe mensen hier hun geld verdienen en het elders uitgeven of actie ondernemen. Het POM koos voor het laatste. En niet zonder succes.…
NieuwsOndernemerschap
26 juni 2024

Realisatiekracht in Meierijstad

De gemeente en het bedrijfsleven staan soms recht tegenover elkaar, maar hebben veel vaker een gemeenschappelijk belang. In de gemeente Meierijstad zijn gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven gekomen tot een Duo-aanpak. Op een viertal beleidsterreinen is de verantwoordelijke wethouder gekoppeld aan een bestuurder van het Platform Ondernemend Meierijstad (POM). Burgemeester Kees van Rooij en POM-voorzitter Herman Molenaar zijn de bruggenbouwers…
BereikbaarheidNieuws
5 juni 2024

De fiets als alternatief

Hoe krijgen we in Meierijstad minstens duizend werknemers meer die in 2030 op de fiets naar het werk gaan? Met deze vraag, of beter gezegd het antwoord daarop houdt het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) zich intensief bezig. Om op dit vlak een oplossing te bieden voor de verkeersdrukte, zetten de gemeente en POM in op een aanpak via werkgevers. “Veel…
DuurzaamheidNieuws
15 mei 2024

Fossielvrij bedrijvig Meierijstad

Als we doorgaan zoals op de huidige manier, dan redden ‘we’ het niet. Het is een boodschap die ons allemaal aangaat als het op het gebruik van (fossiele) energie aankomt. Ook Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onderkent dat er iets moet gebeuren en dat voor de bedrijven in Meierijstad energietransitie noodzaak is. “Het is voor veel bedrijven 5 over 12.” De…
BedrijfshuisvestingNieuws
24 april 2024

Ontwikkeling bedrijventerrein

Het gaat er echt van komen: Meierijstad staat aan de vooravond van uitbreiding van de industrieterreinen in de gemeente. De kans is groot dat op korte termijn – afhankelijk van de locatie - een start wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe terreinen. “Alle neuzen staan dezelfde kant op, dat is belangrijk”, aldus Paul Hellings. Paul Hellings…
DuurzaamheidNieuws
23 april 2024

Verduurzaming de Dubbelen

Momenteel worden er ongeveer honderd nieuwe bomen en bijna anderhalve kilometer hagen aangeplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. De klimaataanpak is onderdeel van het project “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” waarbinnen de gemeente, POM en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samenwerken aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer schaduw, biodiversiteit,…
BereikbaarheidNieuws
12 maart 2024

Manifest voor N279

Op vrijdag 1 maart heeft POM het manifest voor de realisatie van een robuuste N279 tussen Veghel en Asten ondertekend.  Het manifest dringt aan op versnelde actie voor de verbreding van deze weg tussen Veghel en Asten. Nadruk ligt op samenwerking en dialoog tussen betrokken partijen, met als doel zo spoedig mogelijk een nieuw plan te ontwikkelen dat vóór 2030…
NieuwsOndernemerschap
12 maart 2024

Verslechtering ondernemingsklimaat

Driekwart ondernemers ziet ondernemingsklimaat verder verslechteren Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft (44 procent) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna twintig procent overweegt een vertrek uit ons land. Een jaar geleden lagen deze percentages op respectievelijk 28 en 13 procent.…
BedrijfshuisvestingNieuws
20 februari 2024

Groeiende behoefte bedrijventerreinen

Bedrijven hebben in 2023 fors minder ruimte in gebruik genomen op bedrijventerreinen. Na de recordjaren 2021 en 2022 is sprake van een afname van ongeveer veertig procent. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, gemeten in omvang van alle transacties. Dit blijkt uit een recente publicatie…