Skip to main content
DuurzaamheidNieuws

Verduurzaming de Dubbelen

By 23 april 2024No Comments

Verduurzaming de Dubbelen

Momenteel worden er ongeveer honderd nieuwe bomen en bijna anderhalve kilometer hagen aangeplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. De klimaataanpak is onderdeel van het project “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” waarbinnen de gemeente, POM en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samenwerken aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie speelt hierin een belangrijke rol.

Meer schaduw, biodiversiteit, opname van CO2 en vasthouden van water
Bij de aanplant is gekeken naar de bestaande soorten en de mogelijkheden om nieuwe soorten toe te voegen. Op de Kennedylaan, die als een centrale as door het industrieterrein heen loopt, worden alleen bestaande soorten in de rij bomen toegevoegd. In andere straten wordt een mix van bestaande en inheemse soorten geplant. Hierdoor ontstaat een gevarieerder bomenbestand, wat bijvoorbeeld zorgt voor meer biodiversiteit en een verminderde kans op verspreiding van ziekten en plagen. Voor de boomsoorten is gekozen voor bomen met een groot boomkroonvolume. Deze soorten zorgen voor onder andere meer schaduw, een grote opname van CO2 en zorgen voor leefgebieden van vogels, bijen en vlinders. Ook nemen grote bomen veel water op waardoor piekbuien beter kunnen worden opgevangen en zorgen ze voor verkoeling. Voor de hagen geldt eveneens dat er een mix van diverse, inheemse soorten wordt toegepast. Zo worden er gemengde hagen op het industrieterrein geplant en worden op andere plekken hagen hersteld.

POM - Bomen planten

Er zijn ook plekken waar geen bomen worden geplant. Op deze plekken zien we kansen om regenwater op te vangen in verlaagde bermen, gecombineerd met het planten van bloembollen en inzaaien met kruidenrijke mengsels. Ook dit houdt water vast en zorgt voor meer biodiversiteit. De plannen worden nog verder uitgewerkt met de intentie om deze later dit jaar uit te voeren.

Verdere verduurzamingsmaatregelen: lunchommetjes
Naast het aanplanten van groen worden ook andere initiatieven uitgewerkt om het bedrijventerrein te verduurzamen. Zo gaan we dit jaar wandelroutes (ommetjes) uitzetten op en rond het bedrijventerrein waar werknemers tijdens hun lunchpauze gebruik van kunnen maken. Binnenkort meer hierover.

Zelf aan de slag met vergroening en klimaatadaptieve maatregelen
Verduurzaming van het bedrijventerrein speelt zowel in het openbare gebied als op private kavels. Bedrijventerrein De Dubbelen is een redelijk versteend gebied, wat kan zorgen voor hittestress en/of wateroverlast. Naast de gemeente, provincie en het waterschap kunnen bedrijven ook hun eigen terreinen onder de loep (laten) nemen. Is al die bestrating nodig? Of is een ‘groener’ alternatief ook mogelijk? Vanuit het project “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” denken en helpen we graag mee. Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij Jos van Asten via jos@pom.nl.