PLATFORM ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Platform Ondernemend Meierijstad – POM is een samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven in Veghel, Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode. Verenigd binnen vier ondernemersverenigingen van de gemeente Meierijstad in
Ondernemend VeghelErpse BedrijvenkringOndernemers Netwerk Schijndel  en BtB Sint-Oedenrode.
In totaal vertegenwoordigt POM 900 bedrijven met ruim 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen van Meierijstad.

De belangen van de ondernemers die door het POM worden behartigd zijn ondergebracht in 7 speerpunten, te weten:

Speerpunten

Bereikbaarheid en mobiliteit

Werkgelegenheid en onderwijs

Ondernemerschap

Duurzaam ondernemen

Veiligheid

Bedrijfshuisvesting

Communicatie en profilering

Collectief

Afval

Energie

KVO

Glasnet

Nieuws

Bijeenkomsten