Bedrijfshuisvesting en huisvesting van werknemers

POM richt zich op versterking van het vestigingsklimaat. Dat betekent onder andere dat er ruimte is voor groei van de bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal hectare bedrijventerrein. We streven naar een groei met 125 hectare bedrijventerrein in de komende 15 jaar. Dit betreft  zowel grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen in Veghel -het hart van de economische motor van Brabant- als kleinschalige uitbreiding van de bedrijventerreinen voor de lokale behoefte in Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp.   

Naast uitbreiding van bedrijventerreinen in de regio, moet ook ruimte voor economische ontwikkeling worden geboden in vrijkomende agrarische bebouwing. 

Huisvestigingsmogelijkheden voor (potentiële) werknemers en hun gezinnen worden gecreëerd. Zowel voor werknemers uit de omgeving, elders uit Nederland, arbeidsmigranten als internationale kenniswerkers. De huisvestigingsmogelijkheden sluiten aan bij de behoeftes van deze doelgroepen.

Arent van Dijk

René Dekkers

BedrijfshuisvestingNieuws
18 november 2019

Meierijstad hartveilig

Meierijstad volledig Hartsave, ook de bedrijventerreinen Om Meierijstad hartveilig te maken werken 3 organisaties intensief samen; Stichting Schijndel Hartsave , Stichting Rooi HartSafe en Stichting Veghel HartSave. Hun doel is dat de hele gemeente voldoet aan de zogenaamde 6 minuten zone van de Hartstichting; binnen 6 minuten hulp bieden bij een slachtoffer met een hartstilstand. Die hulp bestaat uit burgerhulpverleners…
Lees meer
BedrijfshuisvestingNieuws
24 juni 2019

Werkzaamheden rioolstelsel Dubbelen, Doornhoek en Duin

In de maanden juli en september worden werkzaamheden uitgevoerd aan delen van het rioolstelsel van de bedrijventerreinen De Dubbelen en  Doornhoek in Veghel en Duin in Schijndel. Maand juli: delen van het rioolstelsel van bedrijventerrein De Dubbelen en de Doornhoek Maand september: delen van het rioolstelsel van bedrijventerrein Duin Korte uitleg/typering van de werkzaamheden Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en…
Lees meer
BedrijfshuisvestingNieuws
24 april 2019

VABIMPULS

Regeling voor eigenaren van lege stallen of veehouders met een andere toekomst is verlengd tot eind 2019 en kunnen dus nog gebruik maken van de regeling VABIMPULS en het adviesnetwerk inschakelen. Samen met deskundigen onderzoeken de eigenaren welk toekomstperspectief het beste haalbaar en meest passend is. Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.
Lees meer
BedrijfshuisvestingNieuws
25 februari 2019

Bedrijventerreinbehoefte

Tussenresultaten onderzoek bedrijventerreinbehoefte Meierijstad. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen stelt de gemeente een bedrijventerreinenvisie op. Hierbij informeren we jullie over de voortgang van het onderzoek naar de bedrijventerreinbehoefte. Tot dusver is onderzoek gedaan naar het huidige functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De bevindingen zijn overwegend positief: Circa 50% van de werkgelegenheid in Meierijstad is gevestigd op bedrijventerreinen.…
Lees meer
BedrijfshuisvestingNieuws
25 februari 2019

Erfgoedvisie Meierijstad

Meierijstad is bezig met het opstellen van haar Erfgoedvisie. In deze Erfgoedvisie geven we aan hoe we de komende jaren met het erfgoed in onze gemeente willen omgaan. Dinsdag 5 februari organiseert gemeente Meierijstad een startbijeenkomst voor deze Erfgoedvisie. Erfgoed is belangrijk voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Maar erfgoed biedt meer. Erfgoed kan de lokale economie stimuleren,…
Lees meer
BedrijfshuisvestingNieuws
25 februari 2019

Huisvesting arbeidsmigranten

Er komen steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland, o.a. omdat de Nederlandse beroepsbevolking het aantal vacatures niet meer aan kan. Ook de gemeente Meierijstad heeft een behoorlijk aantal arbeidsmigranten in haar gemeente wonen en werken. Om ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten ook in de toekomst hier werkzaamheden willen verrichten, zal ook gezorgd moeten worden voor meer en kwalitatief goede huisvesting voor…
Lees meer