Skip to main content
 
CollectiefEnergieNieuws
3 mei 2021

Resultaten collectieve energie-inkoop

We kunnen terugkijken op een zéér geslaagd 2020 wanneer we spreken over de collectieve energie-inkoop met onze partner Scholt Energy. In het najaar van 2018 zijn we de samenwerking met Scholt gestart, wat heeft geresulteerd in een besparing van € 155.000,- in het eerste leveringsjaar (2019) voor het collectief. Dit komt door een goede strategie waarbij we op de juiste…
BedrijfshuisvestingNieuws
3 mei 2021

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Zo is 50% van alle banen in Nederland direct of indirect te relateren aan bedrijven op bedrijventerreinen. En werk(gelegenheid) is noodzakelijk om gebieden leefbaar te houden, voorzieningen te behouden, extra woningbouw, behoud van jongeren, onderwijs, zorg in de omgeving, etc. Daarnaast spelen bedrijventerreinen ook een belangrijke rol om alle uitdagingen voor…
NieuwsWerkgelegenheid
12 april 2021

Effecten corona

Het CPB beeft recent het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP) en een update van de Middellange Termijn Verkenningen 2022-2025 gepubliceerd. Duidelijk werd dat de economie het in 2020 minder slecht heeft gedaan dan eerder voorspeld (BBP – 3,7%). De groei in 2021 is minder sterk (+2,2%) maar zet weer door in 2022 met +3,5% en de jaren daarna met steeds…
Nieuws
1 maart 2021

Avans studenten

Veel ideeën, maar geen tijd. Heel herkenbaar voor een ondernemer. Studenten van Avans kunnen je hierbij helpen. Als je een concrete vraag, idee of uitdaging hebt, ontwikkelen studenten in twee weken tijd vier oplossingen voor je vraag. Na je pitch op maandagmiddag gaan ongeveer 20 studenten in teams van 4 of 5 aan de slag. Elke twee dagen is er…
Nieuws
8 februari 2021

Update omgevingsvisie

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting…
NieuwsOndernemerschap
7 december 2020

Loopbaanoriëntatiedag

Vind je het belangrijk dat jongeren een goed beeld van de kansen op de arbeidsmarkt krijgen en ben je benieuwd hoe de werknemer van de toekomst eruitziet? Geef je dan op voor de digitale bedrijfsbezoeken op 28 januari 2021. Meer informatie over tijden en mogelijkheden vind je hier.
BedrijfshuisvestingNieuws
19 november 2020

Uitbreidingsbehoefte bedrijfsgrond

Update 19 januari 2021 De afgelopen maanden zijn ondernemers in de gemeente Meierijstad op diverse manieren benaderd om de toekomstige behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond in de gemeente Meierijstad kenbaar te maken. De enquête is in totaal door ruim 300 ondernemers ingevuld, waarvan 200 ondernemers die gehuisvest zijn op een bedrijventerrein. De analyse van de uitkomsten, inclusief de behoefte aan nieuwe…
DuurzaamheidNieuws
19 november 2020

Zonnepanelen: steeds strengere veiligheidseisen

Meierijstad duurzamer maken. Dat is het doel waar de gemeente Meierijstad, Rabobank en POM zich samen sterk voor maken, zie ook onze gezamenlijk duurzaamheidspropositie. Een aantrekkelijke en effectieve manier om een bedrijfspand te verduurzamen is het laten leggen van zonnepanelen. De vraag waar veel pandeigenaren en ondernemers echter mee stoeien is: wie schakel je daar voor in? Want je wilt…
NieuwsOndernemerschap
27 oktober 2020

Duurzaam inzetbaarheidsplan

Geloof je erin dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samengaan? Talentvol is een partij die je hierbij kan helpen. Talentvol experimenteert met werk om zo de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toegankelijk te maken voor iedereen die wil werken. Ze ondersteunen werkgevers om inclusiever te ondernemen en helpen werkzoekenden bij hun zoektocht naar een baan. Het werkgebied van Talentvol is Noordoost-Brabant.…
BereikbaarheidNieuws
27 oktober 2020

Maximumsnelheid N279

Het voorstel om de snelheid op de N279 noord tussen Veghel en Den Bosch te verhogen naar 100 km/u is van de baan. POM heeft gereageerd om de voorstellen en na onderzoek door de provincie is geconcludeerd dat de verhoging niet doorgezet wordt. Dit onder andere vanwege de hoge kosten die dit met zich mee brengen en de beperkte reistijdwinst.…
NieuwsWerkgelegenheid
27 oktober 2020

Tweede editie van Meierijstad On Stage

De VMBO-scholen Elde College in Schijndel en Fioretti College in Veghel zijn gestart met de voorbereidingen voor de 2e editie van Meierijstad On Stage: Dit initiatief helpt zo’n 1.000 leerlingen van het VMBO (leerjaar 2 en 3) bij het maken van keuzes voor vervolgonderwijs, toekomstige banen en een gelukkige toekomst. Dat gebeurt met een uitgebreid voortraject, trainingen op school, een…
NieuwsWerkgelegenheid
12 oktober 2020

Corona teststraat

Vanuit POM is de afgelopen periode onderzocht hoe ondernemers in Meierijstad geholpen kunnen worden bij het verkleinen van de doorlooptijd van een coronatest, van het maken van een afspraak tot aan de uitslag. We hebben nu de mogelijkheid gebruik te maken van de teststraat die wordt ingericht door de Udense Parkmanagementorganisatie SBBU. De testcapaciteit in de Corona-teststraat voor (werknemers van)…
BereikbaarheidNieuws
6 oktober 2020

Toekomstvisie openbaar vervoer 2040

Recent is de Toekomstvisie OV 2040 (NoordOost-brabant) ondertekend. De visie onderschrijft de noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer en het spoornetwerk tot en met 2040. Het gaat dan om verbetering en toevoegingen op infrastructuur en verbetering van de dienstregeling. Met een kostenplaatje van ruim 5 miljard euro voor heel Zuid-Nederland zijn de ingrepen aanzienlijk, maar wel noodzakelijk om de provincies…
NieuwsVeiligheid
6 oktober 2020

Week van de veiligheid

Het is de week van de veiligheid. Dit jaar in het teken van weerbaarheid. Hoe weer jij je als bedrijf tegen criminaliteit? Als ondernemer kun je op de website die deze week ondersteunt veel tips vinden over preventie. Een ander ‘hot topic’ op het gebied van veiligheid is cybercriminaliteit. Twee van de drie cyberaanvallen zijn gericht op het mkb, de…
DuurzaamheidNieuws
6 oktober 2020

SDE++ subsidie

Om rendabel te verduurzamen kan gebruik worden gemaakt van SDE-subsidie. De aanvraagronde voor dit najaar start op 24 november. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en is een regeling van de overheid om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren waaronder het investeren in zonnepanelen. Om ervoor te zorgen dat deze transitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft…
DuurzaamheidNieuws
26 augustus 2020

Dakverhuur als kans voor SDE+-subsidie

Om aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen – verlaging van de CO2-uitstoot van het bedrijfsleven in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990 – zal ingezet worden op o.a. energiebesparing en duurzame opwek van energie door middel van wind en zon en verkenning van de mogelijkheden van waterstof.Om nog meer (bedrijfs)daken in de…
BeveiligingNieuws
6 juli 2020

Collectieve Beveiliging

Ondanks dat de incidentencijfers op de bedrijventerreinen heel laag zijn, betekent dit niet dat er ook niks gebeurd. Maar dan hebben we nog onze collectieve camerabeveiliging. Recent zijn bij een 4-tal incidenten -dumping van afval, vernieling en 2x diefstal van een voertuig- door het camerasysteem in combinatie met de kentekenregistratie de daders achterhaald en door de politie aansprakelijk gesteld. Hier…
NieuwsOndernemerschap
6 juli 2020

Online talkshow Meierijstad

Wat hebben het brein van criminelen, het calvinisme en de Russische roebel met elkaar te maken? Je zou het misschien niet zeggen, maar deze onderwerpen raken alle op een bepaalde manier aan ondernemerschap. In de online talkshow Meierijstad, die op donderdag 2 juli gevoerd werd, kwamen deze en nog vele andere zaken aan bod. Nationale sprekers Frénk van der Linden,…