Skip to main content
DuurzaamheidNieuws
15 mei 2024

Fossielvrij bedrijvig Meierijstad

Als we doorgaan zoals op de huidige manier, dan redden ‘we’ het niet. Het is een boodschap die ons allemaal aangaat als het op het gebruik van (fossiele) energie aankomt. Ook Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onderkent dat er iets moet gebeuren en dat voor de bedrijven in Meierijstad energietransitie noodzaak is. “Het is voor veel bedrijven 5 over 12.” De…
DuurzaamheidNieuws
23 april 2024

Verduurzaming de Dubbelen

Momenteel worden er ongeveer honderd nieuwe bomen en bijna anderhalve kilometer hagen aangeplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. De klimaataanpak is onderdeel van het project “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” waarbinnen de gemeente, POM en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samenwerken aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer schaduw, biodiversiteit,…
DuurzaamheidNieuws
5 juli 2023

Tips over energie

Op woensdag 28 juni was de bijeenkomst over duurzaam ondernemen. Met vijf presentaties vanuit verschillende achtergronden zijn er veel tips & tricks gegeven over waar je zelf je voordeel kunt doen. Je kunt de hele presentatie hier downloaden als pdf-bestand. Jos van Asten namens het POM Jan-Willem Vogels namens de Rabobank Teun Wouters van Topgrass over “sporten op een energiebron”…
DuurzaamheidVisie
28 juli 2022

Bedrijventerreinen voor realisatie RES

Ongeveer 900 ha zonnepanelen en 30 windmolens zijn nodig om de doelstelling van de gemeente Meierijstad om CO2 neutraal op eigen grondgebied te zijn in 2050. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is er ook nog een tussendoelstelling in 2030 te halen. In 2019/2020 is voortvarend van start gegaan met alle plannen om dit doel ook daadwerkelijk…
BedrijfshuisvestingBereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
25 juli 2022

Samenwerken met de gemeente

Enige tijd geleden is het gemeentelijke Coalitieakkoord met de titel “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd. De uitwerking hiervan plaats in de vorm van een collegewerkprogramma. Vanuit POM hebben we recent de belangrijkste punten aangegeven die we de komende jaren samen met de gemeente moeten oppakken.Er moeten keuzes worden gemaakt. Vanwege de complexiteit van veel nieuwe initiatieven (zeker wanneer ze een ruimtelijke…
DuurzaamheidNieuws
24 mei 2022

RES: liggen we op koers?

Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken gemeenten in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen. De RES-opgave komt voort uit een vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vorm geven aan de taakstelling van 49% CO2-reductie uit de gezamenlijke landelijke doelstellingen…
DuurzaamheidVisie
2 februari 2022

Duurzaamheid

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Een…
DuurzaamheidNieuws
26 januari 2022

Het belang van klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel zijn. Als je je voorbereidt, heb je minder last van deze effecten: in en om je bedrijf is het koeler, je bedrijfsprocessen zijn voorbereid op stijgende temperaturen, een klimaatbestendig pand biedt een prettige werkomgeving en je bedrijfskavel is zodanig ingericht…
Duurzaamheid
19 november 2020

Zonnepanelen: steeds strengere veiligheidseisen

Meierijstad duurzamer maken. Dat is het doel waar de gemeente Meierijstad, Rabobank en POM zich samen sterk voor maken, zie ook onze gezamenlijk duurzaamheidspropositie. Een aantrekkelijke en effectieve manier om een bedrijfspand te verduurzamen is het laten leggen van zonnepanelen. De vraag waar veel pandeigenaren en ondernemers echter mee stoeien is: wie schakel je daar voor in? Want je wilt…
Duurzaamheid
26 augustus 2020

Dakverhuur als kans voor SDE+-subsidie

Om aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen – verlaging van de CO2-uitstoot van het bedrijfsleven in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990 – zal ingezet worden op o.a. energiebesparing en duurzame opwek van energie door middel van wind en zon en verkenning van de mogelijkheden van waterstof.Om nog meer (bedrijfs)daken in de…