Skip to main content
BereikbaarheidNieuws
5 juni 2024

De fiets als alternatief

Hoe krijgen we in Meierijstad minstens duizend werknemers meer die in 2030 op de fiets naar het werk gaan? Met deze vraag, of beter gezegd het antwoord daarop houdt het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) zich intensief bezig. Om op dit vlak een oplossing te bieden voor de verkeersdrukte, zetten de gemeente en POM in op een aanpak via werkgevers. “Veel…
BereikbaarheidNieuws
12 maart 2024

Manifest voor N279

Op vrijdag 1 maart heeft POM het manifest voor de realisatie van een robuuste N279 tussen Veghel en Asten ondertekend.  Het manifest dringt aan op versnelde actie voor de verbreding van deze weg tussen Veghel en Asten. Nadruk ligt op samenwerking en dialoog tussen betrokken partijen, met als doel zo spoedig mogelijk een nieuw plan te ontwikkelen dat vóór 2030…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2023

Onderhoud N279

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. Het betreft gebruikelijk onderhoud dat or de winter wordt uitgevoerd. Op twee delen van de N279 wordt het wegdek vervangen. Ook wordt de geleiderails vervangen of hersteld. Het gaat om de N279 tussen Keldonk en Boerdonk en een deel van de weg ten…
BereikbaarheidNieuws
13 juni 2023

Afsluiting Taylorbrug

Van 31 juli tot en met 28 augustus wordt de Taylorbrug in Veghel afgesloten voor alle verkeer. Uitgebreide informatie over omleidingsroutes tijdens de afsluiting zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Openbaar vervoer Voor het busvervoer komen er omleidingen voor de lijnen 157, 305 en 306. Dit in verband met het niet kunnen benutten van de bushaltes Corridor en…
BereikbaarheidNieuws
12 juni 2023

Fietsstimulering

Om oplossingen te bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zetten de gemeente en POM samen in op een aanpak via werkgevers. Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers op verschillende fronten te stimuleren. Om bijvoorbeeld thuis te werken, om samen te reizen, om op andere tijden te reizen, om voor ander vervoer te kiezen. Het belangrijkste vinden we…
BereikbaarheidNieuws
22 mei 2023

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen: N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan…
BereikbaarheidNieuws
8 november 2022

Nieuw proces N279 Veghel – Asten

Nieuw proces is opgestart Het proces om te komen tot nieuwe oplossingen voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer op de N279 Veghel-Asten en richting de om- en aanliggende kernen en gebieden is in gang gezet. Het in december 2021 door de Raad van State vernietigde voorstel is van tafel en het spel kan weer opnieuw beginnen. Ditmaal…
BedrijfshuisvestingBereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
25 juli 2022

Samenwerken met de gemeente

Enige tijd geleden is het gemeentelijke Coalitieakkoord met de titel “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd. De uitwerking hiervan plaats in de vorm van een collegewerkprogramma. Vanuit POM hebben we recent de belangrijkste punten aangegeven die we de komende jaren samen met de gemeente moeten oppakken.Er moeten keuzes worden gemaakt. Vanwege de complexiteit van veel nieuwe initiatieven (zeker wanneer ze een ruimtelijke…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2022

Meierijstad slibt dicht

Met de titel “Brabant slibt dicht” publiceerde VNO-NCW Brabant Zeeland vorige week een artikel waarin werd aangekondigd dat op dit moment verregaande plannen voor verbreding en verbetering van de doorstroming op de Brabantse (snel)wegen A50, A58, A2, N279, N65, A67 en elektrificatie van de Maaslijn (spoor) allemaal ‘on hold’ staan als gevolg van processen en procedures, capaciteitsgebrek, stikstof en geld.Voor…
BereikbaarheidVisie
27 januari 2022

Voorkom een verkeersinfarct

In het Brabants Dagblad staan de afgelopen dagen uitgebreide artikelen over de N279 en diverse stellingnames van politieke partijen en dorps-/wijkraden in Meierijstad. Dit na de uitspraak van de Raad van State en mede in relatie tot de “Mobiliteitsvisie Meierijstad” die donderdagavond 27 januari op de agenda van de gemeenteraad staat. Doorstroming van verkeer is voor zowel het bedrijfsleven als…