Skip to main content
DuurzaamheidNieuws

Fossielvrij bedrijvig Meierijstad

By 15 mei 2024No Comments

Samen op weg...

Als we doorgaan zoals op de huidige manier, dan redden ‘we’ het niet. Het is een boodschap die ons allemaal aangaat als het op het gebruik van (fossiele) energie aankomt. Ook Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onderkent dat er iets moet gebeuren en dat voor de bedrijven in Meierijstad energietransitie noodzaak is. “Het is voor veel bedrijven 5 over 12.”

De doelstelling die het POM stelt is dat voor 2040 alle bedrijventerreinen in Meierijstad fossielvrij zijn. Dit wil zeggen: er wordt geen gebruik meer gemaakt van olie, aardgas en steenkool. Daarnaast is Meierijstad koploper op het gebied van groene waterstof, ieder pand is duurzaam en de stikstofuitstoot is nihil. De energiemix is dan als volgt:

  • 35 procent aardgas energievraag vervangen door waterstof
  • 35 procent energievraag zelf opwekken op/nabij eigen terrein
  • 30 procent energievraag van het elektriciteitsnet betrekken

Ambitieuze doelen, maar volgens Berry van der Velden noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. “Wij geloven in die doelen en we kunnen ze alleen bereiken als we samen optrekken en bereid zijn om dingen te veranderen. Deze problemen los je niet individueel op, daar zijn ze te groot voor. En we moeten de energietransitie nu werkelijk in gang gaan zetten. Ik gebruik het planten van een boom als metafoor: die moet je nú planten, over zeven jaar ben je te laat.”

Foodpark Veghel Meierijstad

...naar een fossielvrij bedrijvig Meierijstad

Berry van der Velden is directeur bij Berco, gevestigd op industrieterrein Duin II in Schijndel. Daarnaast is hij voorzitter van Ondernemers Netwerk Schijndel (ONS) en bestuurslid van het POM met in zijn portefeuille Duurzaamheid. Hij gelooft in een circulair systeem. “Begin in je eigen micro-omgeving. Ik ben thuis bijvoorbeeld al zes jaar van het gas af. Alle beetjes helpen. Ook met je bedrijf kun je het verschil maken.”

“Ik zie dat het voor sommigen een ver-van-mijn-bedshow is. ‘Ik merk niets van klimaatverandering’ of ‘2040 is nog heel ver weg’ hoor je dan. Of men is huiverig om te investeren in vergroening. Die scepsis willen we weghalen, iedereen moet aan boord komen. Want het gaat elk bedrijf raken, niet alleen de grootschalige industrie maar ook MKB’ers”, zo klinkt het stellig.

Gesteund door het POM en de gemeente trekt bedrijvig Meierijstad gezamenlijk op voor een toekomst bestendig vestigingsklimaat en energiesysteem. Uniek daarbij is de DUO-aanpak (een nauwe samenwerking tussen het POM en de gemeente). “Van cruciaal belang wil je alle neuzen dezelfde kant op krijgen”, stelt Berry van der Velden.

Netcongestie

Droogte, wateroverlast en hittestress; het zijn enkele van de problemen waar bedrijven mee te maken krijgen of al te maken hebben. Om een concreet voorbeeld te geven van een van de problemen: netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet steeds voller raakt omdat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller groeien dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. “Hier gaan we helaas allemaal mee te maken krijgen”, aldus Van der Velden.

De oplossingen moeten gezocht worden in zonnepanelen, warmtenet, WKO (warmte- en koudeopslag) en batterijen. “En niet te vergeten de vier windmolens in Veghel die in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zullen zijn. De energie die daarmee opgewekt wordt, kan rechtstreeks gebruikt worden, maar ook om batterijen op te laden. Het principe: lokale opwekking van energie, lokaal gebruik.”

Als voorbeeld noemt Berry van der Velden het gebruik van restwarmte: “In Veghel op de Dubbelen is een bedrijf gevestigd dat enorm veel moet koelen. De warmte die vrijkomt wordt opgevangen en daarmee kun je een productiehal weer verwarmen. Het is een pilot, voor Veghel is gekozen omdat daar veel onderzoek is verricht. Je moet het zien als een proef, werkt het, dan wordt het verder uitgerold in Meierijstad”, zegt Van der Velden. Daarbij wordt verder gekeken dan de grootschalige industrie alleen. “Ook voor MKBbedrijven en voor woonwijken kan een dergelijke methode goed gaan werken. Als we durven te veranderen, processen anders inrichten en samenwerken, dan krijgen we het voor elkaar in Meierijstad.”

POM Verduurzaming bedrijventerreinen

Lunchommetjes

“Voor MKB’er bieden we energiescans aan”, vervolgt Van der Velden. “Je kunt ook aan de  collectieve aanschaf van waterstofvrachtwagens denken of de realisatie van een collectief warmtenet. Meer zichtbaar zijn de zogenoemde lunchommetjes, waarvan er op het bedrijventerrein in Sint-Oedenrode zijn aangelegd of het extra groen dat is aangeplant in Veghel. Ook dat zijn maatregelen die een gezond vestigingsklimaat realiseren. Er is straks in 2040, en hopelijk al eerder, veel meer groen in de gemeente. Dit zorgt voor een betere gezondheid, meer biodiversiteit, een aantrekkelijke en koelere omgeving.”

Samen op weg naar een klimaat bestendig Meierijstad. Berry van der Velden kan het belang ervan niet genoeg benadrukken. “We redden het niet als we op deze manier doorgaan. Sterker, we moeten het niet verder uit de hand laten lopen. Het is echt 5 over 12!”

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen die we maken in samenwerking met Bedrijvig Meierijstad, DeMooiRooiKrant, DeMooiSchijndelKrant en Stadskrant Veghel.