Skip to main content
BereikbaarheidNieuws

Manifest voor N279

By 12 maart 2024No Comments

Manifest voor snelle aanpak N279

Op vrijdag 1 maart heeft POM het manifest voor de realisatie van een robuuste N279 tussen Veghel en Asten ondertekend.  Het manifest dringt aan op versnelde actie voor de verbreding van deze weg tussen Veghel en Asten. Nadruk ligt op samenwerking en dialoog tussen betrokken partijen, met als doel zo spoedig mogelijk een nieuw plan te ontwikkelen dat vóór 2030 gerealiseerd moet worden.

Ellenlange planprocedures

Een snelle totstandkoming van een nieuw plan draagt bij aan verbeterde bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de regio rondom de N279. Het is van vitaal belang dat na de afwijzing van het oorspronkelijke plan door de Raad van State in 2021 vaart gemaakt wordt op dit belangrijke dossier. Dat het niet zo snel zal gaan als we wellicht hopen bleek woensdag 6 maart tijdens een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van ondernemers: alleen al voor de planvorming, het participatietraject en noodzakelijke inkooptrajecten reserveert de provincie 5 jaar. Dat houdt in dat er pas in 2028 een nieuw plan ligt. Dit plan moet dan zo goed en breed gedragen zijn dat er geen bezwaar meer gemaakt wordt, om direct daarna te starten met realisatie van de plannen.

Een robuuste oplossing voor het totale tracé

Vanuit POM benadrukken wij het belang van betrokkenheid van ondernemers bij de ontwikkeling van het nieuwe plan en samenwerking tussen gemeenten en ondernemers(vertegenwoordigers) en andere belanghebbenden om samen tot een compleet, gedragen en robuust plan te komen dat echte oplossingen biedt voor het hele tracé. Met deze woorden (bijlage in pdf) hebben wij onze steun aan het manifest kracht bijgezet.

Oproep aan ondernemers om het manifest te tekenen

Via de knop hieronder kun je het volledige manifest lezen. Om de oproep voor een snelle aanpak extra kracht bij te zetten roepen wij ondernemers bij deze ook op om het manifest zelf ook te ondertekenen. Ook dat kan via de link hieronder.

Download het manifest