Skip to main content
DuurzaamheidNieuws
5 juli 2023

Tips over energie

Op woensdag 28 juni was de bijeenkomst over duurzaam ondernemen. Met vijf presentaties vanuit verschillende achtergronden zijn er veel tips & tricks gegeven over waar je zelf je voordeel kunt doen. Je kunt de hele presentatie hier downloaden als pdf-bestand. Jos van Asten namens het POM Jan-Willem Vogels namens de Rabobank Teun Wouters van Topgrass over “sporten op een energiebron”…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2023

Onderhoud N279

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. Het betreft gebruikelijk onderhoud dat or de winter wordt uitgevoerd. Op twee delen van de N279 wordt het wegdek vervangen. Ook wordt de geleiderails vervangen of hersteld. Het gaat om de N279 tussen Keldonk en Boerdonk en een deel van de weg ten…
BereikbaarheidNieuws
13 juni 2023

Afsluiting Taylorbrug

Van 31 juli tot en met 28 augustus wordt de Taylorbrug in Veghel afgesloten voor alle verkeer. Uitgebreide informatie over omleidingsroutes tijdens de afsluiting zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Openbaar vervoer Voor het busvervoer komen er omleidingen voor de lijnen 157, 305 en 306. Dit in verband met het niet kunnen benutten van de bushaltes Corridor en…
BereikbaarheidNieuws
12 juni 2023

Fietsstimulering

Om oplossingen te bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zetten de gemeente en POM samen in op een aanpak via werkgevers. Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers op verschillende fronten te stimuleren. Om bijvoorbeeld thuis te werken, om samen te reizen, om op andere tijden te reizen, om voor ander vervoer te kiezen. Het belangrijkste vinden we…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
22 mei 2023

Dienstverleningsloket internationale werknemers

De gemeente Meierijstad gaat zich nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten…
EnergieNieuws
22 mei 2023

Lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen,…
BereikbaarheidNieuws
22 mei 2023

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen: N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan…
BedrijfshuisvestingNieuws
1 mei 2023

Bedrijfsgrond in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is om op korte termijn nieuwe bedrijfsgrond bestemd te krijgen voor uitgifte aan ondernemers, gevestigd in Meierijstad. De uitgifte van de laatste kavel op bedrijventerrein Foodpark in Veghel is recent uitgezet en na de zomervakantie zullen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel nog enkele kavels worden uitgegeven. Voor de uitgifte van…
EnergieNieuws
6 april 2023

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit een energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van…
Nieuws
21 maart 2023

Stand van zaken vergunningverlening gemeente

Eind 2021 kondigde de gemeente aan tijdelijk maar heel beperkt verzoeken tot vooroverleg voor nieuwe vergunningen in behandeling te nemen als gevolg van het grote aantal aanvragen en de krappe arbeidsmarkt. Hoe staat het er nu voor? En wat betekent de recente aankondiging door de provincie Noord-Brabant dat er voorlopig geen vergunningen worden verleend voor projecten die zorgen voor extra…