Skip to main content
 

Visie

Visie op ontwikkeling

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is het moment om je stem te laten horen voor hoe de koers en ontwikkelingen voor de komende jaren bepaald worden. Ook vanuit de oogpunt van ondernemers en werknemers is dit een belangrijk moment. Niet alle ondernemers en werknemers wonen in de gemeente, maar de koers voor de komende jaren, de visie op bedrijventerreinen, woningbouwontwikkelingen, ruimte voor ondernemerschap en verhoudingen tussen werken, wonen en leven zijn van groot belang.

In gesprek met de politiek

POM gaat met de politieke partijen in gesprek over onze visie en standpunten. Dat doen we samen met onze achterban van ondernemersverenigingen en individuele leden. De kennis en betrokkenheid van het lokale ondernemerschap willen we inzetten voor een nog betere gemeente, met aandacht voor welzijn en brede welvaart voor alle inwoners en ondernemers.

Website en nieuwsbrief

Onze visie op politieke standpunten, discussies, dossiers en/of onderwerpen die voor POM van belang zijn delen we via onze website en via een nieuwsbrief, waarvoor je je op de website aan kunt melden. We willen je laten weten waar we mee bezig zijn, wat we verwachten voor de toekomst, waarover we in gesprek zijn en hoe we samen zorgen voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat in Meierijstad.

Aanmelden nieuwsbrief Visie

Visie
14 oktober 2021

Standpunten POM 2022

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
Visie
14 oktober 2021

Raadsvoorstel bedrijventerreinen

Hierbij willen wij vanuit het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onze reactie geven op het raadsvoorstel onderzoek bedrijventerreinen dat geagendeerd is voor de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering van 20 oktober a.s. en de raadsvergadering van 4 november. In algemene zin snappen we dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de ruimte in Meierijstad en dat afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt…
BereikbaarheidVisie
28 juli 2021

Mobiliteitsvisie

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend…
VisieWerkgelegenheid
15 juni 2021

Onderwijs en arbeidsmarkt

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Voldoende…
BedrijfshuisvestingVisie
18 mei 2021

Bedrijfshuisvesting

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
DuurzaamheidVisie
29 april 2021

Duurzaamheid

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Een…
Visie
13 april 2021

Verkiezingen 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit het platform Ondernemend Meierijstad (POM) willen wij graag de kennis en input van de 900 aangesloten ondernemers met 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen meegeven aan de lokale politieke partijen, zodat de gezamenlijke belangen terug kunnen komen in de verkiezingsprogramma’s en ook na de gemeenteraadsverkiezingen politiek en bedrijfsleven samen op blijven trekken.Samen werken…
Visie
19 januari 2021

Omgevingsvisie

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting…