Skip to main content

Visie

Visie op ontwikkeling

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is het moment om je stem te laten horen voor hoe de koers en ontwikkelingen voor de komende jaren bepaald worden. Ook vanuit de oogpunt van ondernemers en werknemers is dit een belangrijk moment. Niet alle ondernemers en werknemers wonen in de gemeente, maar de koers voor de komende jaren, de visie op bedrijventerreinen, woningbouwontwikkelingen, ruimte voor ondernemerschap en verhoudingen tussen werken, wonen en leven zijn van groot belang.

In gesprek met de politiek

POM gaat met de politieke partijen in gesprek over onze visie en standpunten. Dat doen we samen met onze achterban van ondernemersverenigingen en individuele leden. De kennis en betrokkenheid van het lokale ondernemerschap willen we inzetten voor een nog betere gemeente, met aandacht voor welzijn en brede welvaart voor alle inwoners en ondernemers.

Website en nieuwsbrief

Onze visie op politieke standpunten, discussies, dossiers en/of onderwerpen die voor POM van belang zijn delen we via onze website en via een nieuwsbrief, waarvoor je je op de website aan kunt melden. We willen je laten weten waar we mee bezig zijn, wat we verwachten voor de toekomst, waarover we in gesprek zijn en hoe we samen zorgen voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat in Meierijstad.

Aanmelden nieuwsbrief Visie

Visie
31 januari 2024

Brede welvaart in 2040

“Perspectief op brede welvaart in 2040, Bouwen aan de economie van de toekomst”, dat is de titel van de toekomstvisie die de Sociaal-Economische Raad (SER) aanbiedt aan de informateur. Hiermee presenteert de SER een langere termijnperspectief voor Nederland met beleidsaanbevelingen voor een brede welvaartseconomie waarin mensen centraal staan.
Visie
22 december 2022

Van 2022 naar 2023

Het is eind december 2022, een periode om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar 2023. Een jaar waarin we samen met de gemeente echt invulling willen geven aan papieren ambities, plannen en beleidsuitgangspunten.
DuurzaamheidVisie
28 juli 2022

Bedrijventerreinen voor realisatie RES

Ongeveer 900 ha zonnepanelen en 30 windmolens zijn nodig om de doelstelling van de gemeente Meierijstad om CO2 neutraal op eigen grondgebied te zijn in 2050. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is er ook nog een tussendoelstelling in 2030 te halen. In 2019/2020 is voortvarend van start gegaan met alle plannen om dit doel ook daadwerkelijk…
NieuwsVisie
2 mei 2022

Visiedocument 2022

Het Platform Ondernemend Meierijstad is er voor de ondernemers die aangesloten zijn bij ondernemersverenigingen ONS (Schijndel), EBK (Erp), BtB Sint-Oedenrode en Ondernemend Veghel. Collectieve dienstverlening en belangenbehartiging voor de aangesloten ondernemers is het doel. Hier hebben ondernemers direct en indirect voordeel bij.Door de collectieve inkoop van energie, afspraken mbt afvalinzameling, een gratis energie- en klimaatscan, een eigen glasvezelnetwerk, direct contact…
NieuwsVisie
12 april 2022

Keuzes voor duurzaamheid

Op dit moment wordt de nieuwe coalitie van de gemeente Meierijstad samengesteld en worden de eerste contouren voor het nieuwe collegewerkprogramma bepaald. Graag werken wij samen met het college en de gemeenteraad aan brede welvaart en een goede toekomst van Meierijstad. Speciale aandacht vragen we voor het thema duurzaamheid: De komende periode moeten echt stappen gezet worden en keuzes worden…
BijeenkomstenNieuwsVisie
7 februari 2022

Ondernemersdebat 2022

Op maandagavond 7 maart organiseert het POM een verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland. Tijdens deze avond zullen vertegenwoordigers van de politieke partijen aan het woord komen om hun standpunten te delen en te reageren op belangrijke punten voor het bedrijfsleven. “Dit is een moment dat we niet alleen aan de…
DuurzaamheidVisie
2 februari 2022

Duurzaamheid

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Een…
BedrijfshuisvestingVisie
1 februari 2022

Bedrijfshuisvesting

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
BereikbaarheidVisie
27 januari 2022

Voorkom een verkeersinfarct

In het Brabants Dagblad staan de afgelopen dagen uitgebreide artikelen over de N279 en diverse stellingnames van politieke partijen en dorps-/wijkraden in Meierijstad. Dit na de uitspraak van de Raad van State en mede in relatie tot de “Mobiliteitsvisie Meierijstad” die donderdagavond 27 januari op de agenda van de gemeenteraad staat. Doorstroming van verkeer is voor zowel het bedrijfsleven als…
BereikbaarheidVisie
26 januari 2022

Mobiliteitsvisie

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend…
Onderwijs en arbeidsmarktVisie
19 januari 2022

Onderwijs en arbeidsmarkt

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Voldoende…
Visie
14 oktober 2021

Standpunten POM 2022

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
Visie
14 oktober 2021

Raadsvoorstel bedrijventerreinen

Hierbij willen wij vanuit het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onze reactie geven op het raadsvoorstel onderzoek bedrijventerreinen dat geagendeerd is voor de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering van 20 oktober a.s. en de raadsvergadering van 4 november. In algemene zin snappen we dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de ruimte in Meierijstad en dat afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt…
Visie
13 april 2021

Verkiezingen 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit het platform Ondernemend Meierijstad (POM) willen wij graag de kennis en input van de 900 aangesloten ondernemers met 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen meegeven aan de lokale politieke partijen, zodat de gezamenlijke belangen terug kunnen komen in de verkiezingsprogramma’s en ook na de gemeenteraadsverkiezingen politiek en bedrijfsleven samen op blijven trekken.Samen werken…
Visie
19 januari 2021

Omgevingsvisie

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting…