Skip to main content
NieuwsVisie

Visiedocument 2022

By 2 mei 2022juli 4th, 2022No Comments
 

Dienstverlening en belangenbehartiging voor ondernemers

Het Platform Ondernemend Meierijstad is er voor de ondernemers die aangesloten zijn bij ondernemersverenigingen ONS (Schijndel), EBK (Erp), BtB Sint-Oedenrode en Ondernemend Veghel. Collectieve dienstverlening en belangenbehartiging voor de aangesloten ondernemers is het doel. Hier hebben ondernemers direct en indirect voordeel bij.

Directe voordelen

Door de collectieve inkoop van energie, afspraken mbt afvalinzameling, een gratis energie- en klimaatscan, een eigen glasvezelnetwerk, direct contact / informatie bij alle vragen over ondernemen in Meierijstad, coaching en begeleiding van startende ondernemers, de organisatie van bijeenkomsten, een veilige bedrijfsomgeving door middel van camerabeveiliging, kunnen aangesloten ondernemers direct voordeel hebben van de diensten en dienstverlening vanuit POM.

Indirecte voordelen

Naast bovengenoemde activiteiten zet POM zich namens de ondernemersverenigingen en voor de aangesloten ondernemers in voor een optimaal vestigingsklimaat in Meierijstad. Dit doen we o.a. door middel van:

  • Lobby richting overheden voor uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond, beleid / ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten, bereikbaarheid ¬†en overleg met alle onderwijsinstellingen in de gemeente om onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt
  • Facilitering van contacten, verbinding en netwerk op inhoud: met de overheid, tussen ondernemers , met het onderwijs, etc.
  • Informatie en kennisdeling op relevante onderwerpen
  • Positionering van (de belangen van) ondernemers richting de politiek
  • Het opzetten van een energie- en klimaatloket waar alle ondernemers met specifieke vragen op het gebied van energie en klimaat terecht kunnen
Meer informatie

Voor meer informatie en/of alle vragen met betrekking tot ondernemen in Meierijstad kan contact op worden genomen met POM via Jos van Asten op info@pom.nl.