Skip to main content
Visie
31 januari 2024

Brede welvaart in 2040

“Perspectief op brede welvaart in 2040, Bouwen aan de economie van de toekomst”, dat is de titel van de toekomstvisie die de Sociaal-Economische Raad (SER) aanbiedt aan de informateur. Hiermee presenteert de SER een langere termijnperspectief voor Nederland met beleidsaanbevelingen voor een brede welvaartseconomie waarin mensen centraal staan.
Visie
22 december 2022

Van 2022 naar 2023

Het is eind december 2022, een periode om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar 2023. Een jaar waarin we samen met de gemeente echt invulling willen geven aan papieren ambities, plannen en beleidsuitgangspunten.
DuurzaamheidVisie
28 juli 2022

Bedrijventerreinen voor realisatie RES

Ongeveer 900 ha zonnepanelen en 30 windmolens zijn nodig om de doelstelling van de gemeente Meierijstad om CO2 neutraal op eigen grondgebied te zijn in 2050. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is er ook nog een tussendoelstelling in 2030 te halen. In 2019/2020 is voortvarend van start gegaan met alle plannen om dit doel ook daadwerkelijk…
NieuwsVisie
2 mei 2022

Visiedocument 2022

Het Platform Ondernemend Meierijstad is er voor de ondernemers die aangesloten zijn bij ondernemersverenigingen ONS (Schijndel), EBK (Erp), BtB Sint-Oedenrode en Ondernemend Veghel. Collectieve dienstverlening en belangenbehartiging voor de aangesloten ondernemers is het doel. Hier hebben ondernemers direct en indirect voordeel bij.Door de collectieve inkoop van energie, afspraken mbt afvalinzameling, een gratis energie- en klimaatscan, een eigen glasvezelnetwerk, direct contact…
NieuwsVisie
12 april 2022

Keuzes voor duurzaamheid

Op dit moment wordt de nieuwe coalitie van de gemeente Meierijstad samengesteld en worden de eerste contouren voor het nieuwe collegewerkprogramma bepaald. Graag werken wij samen met het college en de gemeenteraad aan brede welvaart en een goede toekomst van Meierijstad. Speciale aandacht vragen we voor het thema duurzaamheid: De komende periode moeten echt stappen gezet worden en keuzes worden…
BijeenkomstenNieuwsVisie
7 februari 2022

Ondernemersdebat 2022

Op maandagavond 7 maart organiseert het POM een verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland. Tijdens deze avond zullen vertegenwoordigers van de politieke partijen aan het woord komen om hun standpunten te delen en te reageren op belangrijke punten voor het bedrijfsleven. “Dit is een moment dat we niet alleen aan de…
DuurzaamheidVisie
2 februari 2022

Duurzaamheid

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Een…
BedrijfshuisvestingVisie
1 februari 2022

Bedrijfshuisvesting

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
BereikbaarheidVisie
27 januari 2022

Voorkom een verkeersinfarct

In het Brabants Dagblad staan de afgelopen dagen uitgebreide artikelen over de N279 en diverse stellingnames van politieke partijen en dorps-/wijkraden in Meierijstad. Dit na de uitspraak van de Raad van State en mede in relatie tot de “Mobiliteitsvisie Meierijstad” die donderdagavond 27 januari op de agenda van de gemeenteraad staat. Doorstroming van verkeer is voor zowel het bedrijfsleven als…
BereikbaarheidVisie
26 januari 2022

Mobiliteitsvisie

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend…