Skip to main content
BijeenkomstenNieuwsVisie

Ondernemersdebat 2022

By 7 februari 2022april 21st, 2022No Comments
 
 

Ondernemersdebat

Op maandagavond 7 maart organiseert het POM een verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland. Tijdens deze avond zullen vertegenwoordigers van de politieke partijen aan het woord komen om hun standpunten te delen en te reageren op belangrijke punten voor het bedrijfsleven. “Dit is een moment dat we niet alleen aan de ondernemers, maar ook aan alle inwoners van Meierijstad kunnen laten zien over welke onderwerpen wij met de gemeente in gesprek zijn.”, vertelt Berry van der Velden, bestuurslid van POM. “Tegelijk is het ook een mogelijkheid om onze nieuw te kiezen volksvertegenwoordigers aan te geven wat wij als bedrijfsleven belangrijk vinden.”

“In een periode dat er gelukkig weer meer mogelijk is, zien we dat er toch nog weinig live bijeenkomsten zijn als het gaat om de verkiezingen.”, vult Wouters aan, ook bestuurslid van POM. “Begrijpelijk natuurlijk. De voorbereiding daarvoor was enorm lastig. Daarom hebben wij al vroeg gekozen voor een debat met een beperkt aantal bezoekers en de mogelijkheid om het live te volgen.”

POM Ondernemersdebat 2022

Stellingen

Tijdens het ondernemersdebat op 7 maart zijn onder andere de volgende stellingen ingebracht. Achter de stellingen staat hoe hierop door de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen is gereageerd.

Stelling
Eens-Oneens
Gemeentelijke visies en beleidsdocumenten mogen niet door de gemeenteraad worden vastgesteld zonder begroting, dekking en uitvoeringsplan(ning)
4-6
Ons klimaat kan alleen gered worden met crisismanagement
5-5
Meierijstad moet door ontwikkelen naar een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en een toonaangevende economische positie in Brabant om ook op de lange termijn bestaansrecht te hebben
1-9
Om beslissingen te beïnvloeden, procedures te versnellen en middelen te verwerven moet - samen met het bedrijfsleven - een structurele lobby richting provincie en Rijk worden vormgegeven
9-1
Er moeten meer woningen worden gebouwd voor (potentiële) werknemers. Zij zorgen voor behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid en draagvlak voor voorzieningen, zoals scholen, horeca, gemeenschapshuizen, winkels, etc.
10-0
Indien uit nieuwe verkeerstellingen blijkt dat het recent door de Raad van State vernietigde provinciaal inpassingsplan voor de N279 een oplossing is voor de doorstroming van verkeer in en rondom Veghel, dan moet zo spoedig mogelijk een nieuwe procedure worden opgestart uitgaande van dezelfde oplossing en met oog voor de bezwaren van omwonenden
10-0
Dienstverlening is het belangrijkste doel van de gemeente. Vertragingen op het gebied van vergunningverlening als gevolg van beperkte ambtelijke capaciteit mogen niet voorkomen. Per direct moeten ALLE vergunningsaanvragen en – procedures weer in behandeling worden genomen
5-5
Ondernemers die als gevolg van corona de komende maanden in de financiële problemen komen, moeten op steun en financiële hulp van de gemeente kunnen rekenen
8-2
Zonder vitaal bedrijfsleven geen brede welvaart
10-0
Zonder een breed gedragen en geaccepteerde - op korte termijn vast te stellen visie en ambitie 2040 - inclusief eenduidige toetsingskaders, zijn doelstellingen niet realiseerbaar. Kansloos
8-2
Meierijstad moet sneller en completer verduurzamen, waarbij de energie-transitie zonder waterstof als energiedrager onmogelijk is en we daarnaast actief en creatief netcongestie moeten oplossen of omzeilen
8-2

Terugkijken

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt en of je (online) aanwezig bent?
Je kunt laten weten over welke punten de politiek in Meierijstad zich uit zou moeten spreken richting de verkiezingen. Mogelijk dat we ook enkele ondernemers als toehoorder kunnen toelaten. Als je erbij aanwezig wilt zijn, dan horen we dat graag. Aanmelden hiervoor is verplicht en zonder bevestiging kan geen toegang worden verkregen. Ook als je het debat online bij wilt wonen, is het fijn als je vooraf het aanmeldformulier in wilt vullen. Het formulier is tot en met 25 februari beschikbaar op deze pagina.

Datum: maandag 7 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Adres: Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode
Organisatie: POM