Skip to main content
Onderwijs en arbeidsmarktVisie
19 januari 2022

Onderwijs en arbeidsmarkt

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Voldoende…
Visie
14 oktober 2021

Standpunten POM 2022

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Kwalitatief…
Visie
14 oktober 2021

Raadsvoorstel bedrijventerreinen

Hierbij willen wij vanuit het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onze reactie geven op het raadsvoorstel onderzoek bedrijventerreinen dat geagendeerd is voor de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering van 20 oktober a.s. en de raadsvergadering van 4 november. In algemene zin snappen we dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de ruimte in Meierijstad en dat afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt…
Visie
13 april 2021

Verkiezingen 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit het platform Ondernemend Meierijstad (POM) willen wij graag de kennis en input van de 900 aangesloten ondernemers met 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen meegeven aan de lokale politieke partijen, zodat de gezamenlijke belangen terug kunnen komen in de verkiezingsprogramma’s en ook na de gemeenteraadsverkiezingen politiek en bedrijfsleven samen op blijven trekken.Samen werken…
Visie
19 januari 2021

Omgevingsvisie

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting…