Skip to main content
BereikbaarheidVisie

Voorkom een verkeersinfarct

By 27 januari 2022No Comments
 

Voorkom een verkeersinfarct in Meierijstad

Aanleiding

In het Brabants Dagblad staan de afgelopen dagen uitgebreide artikelen over de N279 en diverse stellingnames van politieke partijen en dorps-/wijkraden in Meierijstad. Dit na de uitspraak van de Raad van State en mede in relatie tot de “Mobiliteitsvisie Meierijstad” die donderdagavond 27 januari op de agenda van de gemeenteraad staat.

Doorstroming van verkeer

Doorstroming van verkeer is voor zowel het bedrijfsleven als voor inwoners en werknemers in Meierijstad van groot belang. De N279 speelt hierin een grote rol. Vanuit het georganiseerde bedrijfsleven (Platform Ondernemend Meierijstad), zijn we vooral van mening dat er vaart gemaakt moet worden en oplossingen moeten komen. We kunnen ons geen verkeersinfarct permitteren in Meierijstad: werklocaties, voorzieningen en de verschillende dorpen en wijken moeten bereikbaar blijven. De verwachting is dat verkeersbewegingen de komende jaren alleen maar toenemen door meer inwoners in Nederland, meer auto’s en steeds meer bestellingen die – liefst zo snel mogelijk – aan de voordeur worden afgeleverd.

Noodzaak voor oplossingen

We willen dan ook een oplossing en zijn zeker bereid om naar alternatieven te kijken. Maar dat moet dan wel snel, oplossingsgericht en met een flexibele insteek als het gaat om het budget. Oplossingen liggen zeker niet alleen in de aanleg van infrastructuur, maar dat is wel nodig als onderdeel van de oplossing. Tegelijkertijd zijn we met werkgevers aan het kijken naar kansen en mogelijkheden om minder (vracht)auto’s tegelijkertijd op de weg te hebben door anders te reizen, op andere tijden te reizen of ritten te combineren.

Als we niet snel tot alternatieven kunnen komen die (meer) oplossend vermogen bieden, waarvan de verwachting is dat ze op korte termijn geimplementeerd kunnen worden en waarbij budget geen beperkende factor is, dan moeten we door op de ingeslagen weg en tot uitvoering komen van de huidige plannen voor de N279, tenminste vanuit Veghel richting Helmond-Asten. In de uitvoering moet dan maximaal rekening worden gehouden met de bezwaren die er liggen, maar ook met realiteitszin. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Ook dat beseffen we en is helaas niet anders.

Zie als achtergrondinformatie ook onze eerdere reactie op de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad.

In gesprek

Graag gaan we vanuit POM in gesprek met de politiek over onze visie op duurzaamheid en over de manier waarop we in Meierijstad de gestelde doelen kunnen behalen. Wil je een reactie geven op onze visie? Mail deze dan naar Jos van Asten op info@pom.nl.

Jos van Asten

Anton Bolwerk