Skip to main content
NieuwsVisie

Keuzes voor duurzaamheid

By 12 april 2022april 13th, 2022No Comments
 

Oproep aan het nieuwe college

Maak keuzes VOOR duurzaamheid

Op dit moment wordt de nieuwe coalitie van de gemeente Meierijstad samengesteld en worden de eerste contouren voor het nieuwe collegewerkprogramma bepaald. Graag werken wij samen met het college en de gemeenteraad aan brede welvaart en een goede toekomst van Meierijstad. Speciale aandacht vragen we voor het thema duurzaamheid: De komende periode moeten echt stappen gezet worden en keuzes worden gemaakt om de energietransitie in gang te zetten en klimaatmaatregelen te nemen. Naast de inzet op zon-op-dak moet de opwek van duurzame energie versneld worden, ingezet worden op waterstof en moeten maatregelen worden genomen om de gevolgen van hittestress en wateroverlast voor het klimaat te beperken. We moeten nu echt verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en in actie komen. Onderstaand enkele artikelen die de noodzaak van maatregelen aangeven ter inspiratie voor de coalitie.

Haast in klimaatstrijd

Een veilige klimaattoekomst is nog mogelijk, maar daar is wel grote haast bij geboden. Om de opwarming nog onder de grens van 1,5 graden te houden, moet het wereldwijde gebruik van olie, kolen en gas in de komende acht jaar ongeveer halveren. Dat blijkt uit het maandag verschenen laatste deel van het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC. Zie hier de link naar het artikel en de verwijzingen naar de 3 recente rapporten van de IPCC.

Noodplan voor de energietransitie

Er moet een nationaal noodplan komen om de overgang naar groene energie te versnellen. Daarvoor pleiten duurzame ondernemers, professoren, grote bedrijven, groene energieleveranciers en andere experts. In plaats van Russisch gas en olie te vervangen door andere fossiele brandstoffen, moet Nederland inzetten op meer energiebesparing, meer zon- en windenergie, uitbreiding van het elektriciteitsnet en kortere procedures. Lees hier het hele artikel op change.inc.

Veel zonne-energie is mogelijk

Het vermogen aan zonnestroom in Nederland nam vorig jaar met 3,6 gigawatt toe tot 14,3 gigawatt. De grootste toename tot nu toe. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn is echter meer dan het tienvoudige nodig. Lees op change.inc of we dit halen.

Biodiversiteitscrisis dreigt

Een gezonde, vitale natuur is cruciaal om klimaatverandering en verduurzaming tegen te gaan. Maar de natuur gaat volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een zorgwekkend tempo achteruit. Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden: overal lopen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit terug. Lees verder op change.inc.

Extra budget Rijk

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 28 juni weer subsidie aanvragen voor projecten die hernieuwbare en duurzame energie produceren. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) van de Rijksoverheid heeft dit jaar een budget van 13 miljard euro. Dat is miljarden meer dan afgelopen jaar. De regeling staat ook open voor projecten waar technieken worden gebruikt die CO2-uitstoot verminderen. Lees op stadszaken.nl het uitgebreide artikel.