Skip to main content
Visie

Omgevingsvisie

By 19 januari 2021april 13th, 2021No Comments
 

Omgevingsvisie

Extra tijd voor het participatieproces

8 februari 2021

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn er beleidsrichtingen in opgenomen over hoe om te gaan met nieuwe bedrijvigheid, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, parkeren, reclame-uitingen, evenementen, uitbreiding van dorpskernen, etc.

Aangezien wij – samen met onder andere ZLTO en Cumela – van mening waren dat in het voorontwerp Omgevingsvisie op vele vlakken keuzes gemaakt worden waarover eerder niet met externe partijen is gesproken en die ook niet op instemming kunnen rekenen is aan de gemeente gevraagd om extra tijd te nemen voor het participatieproces. Dit om de Omgevingsvisie op een later moment – en met draagvlak – opnieuw opgesteld en geagendeerd kan worden voor besluitvorming. Hier is door de gemeente gehoor aan gegeven. Er zal meer tijd worden genomen voor het participatieproces. POM blijft daarin de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven behartigen en zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van jouw bedrijfsomgeving?

19 januari 2021

Recent heeft de gemeente een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd. De omgevingsvisie geeft richting aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Het maken van een dergelijke omgevingsvisie is een verplichting voortkomende uit de Omgevingswet. De omgevingsvisie richt zich op vier pijlers en één van deze pijlers is bedrijven.

De omgevingsvisie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn er beleidsrichtingen in opgenomen over hoe om te gaan met nieuwe bedrijvigheid, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, parkeren, reclame-uitingen, evenementen, uitbreiding van dorpskernen, etc. POM zal daarin de belangen van het bedrijfsleven in algemene zin behartigen, maar het is ook goed om daarin individueel te kijken naar de mogelijke gevolgen van de omgevingsvisie en hier actie op te nemen. Het voorontwerp is nog niet het definitieve document dat voor de inspraak gepubliceerd gaat worden, maar het is wel verstandig om belemmeringen die nu al kunnen worden weggenomen te duiden. Dit kan onder andere tijdens een stakeholderbijeenkomst op 1 februari . Alle ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via meierijstad.nl/OmgevingsvisieStakeholders.

Meer informatie over de omgevingsvisie is te vinden op meierijstad.nl/omgevingsvisie. Daar kan ook de volledige omgevingsvisie worden aangevraagd. De stukken zijn ook te downloaden in Ibabs, zoek dan op nr. 78: Raadsinformatiebrief Voorontwerp-omgevingsvisie, d.d. 22-12-2020.