Skip to main content
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
22 mei 2023

Dienstverleningsloket internationale werknemers

De gemeente Meierijstad gaat zich nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten…
BijeenkomstenOnderwijs en arbeidsmarkt
13 juni 2022

Mobiliteit als wapen tegen arbeidskrapte

Op 6 juli van 08.00 – 10.15 uur organiseert Kruispunt Brabant een ontbijtbijeenkomst voor HR-managers over mobiliteitsmanagement en de relatie met aantrekkelijk werkgeverschap. Onderwerpen die aan bod komen: Wat zijn de trends op arbeidsmarkt en hoe kan je daar effectief op inspelen met mobiliteitsmanagement? Wat vinden werknemers belangrijk op het gebied van mobiliteit? Hoe kan je met mobiliteitsmanagement aantrekkelijker worden…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
24 mei 2022

Groen licht voor The Chocolate Factory

Op 17 mei vond het officiële startsein voor de realisatie van “The Chocolate Factory” plaats: een aantrekkelijke leerwerklocatie waar jong en oud op een aantrekkelijke manier kunnen kennismaken met techniek en leren. Dit alles in een grote chocoladewereld. The Chocolate Factory wordt een hybride leeromgeving waarin consumenten, leerlingen, studenten en werkenden gezamenlijk nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden ontdekken en verwerven…
Onderwijs en arbeidsmarkt
1 december 2021

Initiatieven met jongeren

Jongeren behouden voor de lokale arbeidsmarkt In alle sectoren piept en kraakt het op het gebied van personeel. Vacatures zijn niet in te vullen en de verwachting is dat we de komende jaren nog te maken hebben met arbeidskrapte. Tegelijkertijd zijn we nog onvoldoende in staat om jongeren uit deze omgeving te binden aan het lokale bedrijfsleven. Daar gaan we…
Onderwijs en arbeidsmarkt
10 november 2021

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben namelijk 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat is 1 op de 6 mensen! Grote kans dat ook iemand in jouw werkomgeving laaggeletterd is.Vaak wordt gedacht dat laaggeletterden niet werken, maar niets is minder waar. 57% van de laaggeletterden heeft betaald werk bij een werkgever. Dat zijn zo’n 740.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. In…
Onderwijs en arbeidsmarktVisie
19 januari 2022

Onderwijs en arbeidsmarkt

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Voldoende…
Onderwijs en arbeidsmarkt
12 april 2021

Effecten corona

Het CPB beeft recent het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP) en een update van de Middellange Termijn Verkenningen 2022-2025 gepubliceerd. Duidelijk werd dat de economie het in 2020 minder slecht heeft gedaan dan eerder voorspeld (BBP – 3,7%). De groei in 2021 is minder sterk (+2,2%) maar zet weer door in 2022 met +3,5% en de jaren daarna met steeds…
Onderwijs en arbeidsmarkt
19 januari 2021

Loopbaanoriëntatiedag

Vind je het belangrijk dat jongeren een goed beeld van de kansen op de arbeidsmarkt krijgen en ben je benieuwd hoe de werknemer van de toekomst eruitziet? Geef je dan op voor de digitale bedrijfsbezoeken op 28 januari 2021. Meer informatie over tijden en mogelijkheden vind je hier.
Onderwijs en arbeidsmarkt
12 oktober 2020

Corona teststraat

Vanuit POM is de afgelopen periode onderzocht hoe ondernemers in Meierijstad geholpen kunnen worden bij het verkleinen van de doorlooptijd van een coronatest, van het maken van een afspraak tot aan de uitslag. We hebben nu de mogelijkheid gebruik te maken van de teststraat die wordt ingericht door de Udense Parkmanagementorganisatie SBBU. De testcapaciteit in de Corona-teststraat voor (werknemers van)…