Skip to main content
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt

Dienstverleningsloket internationale werknemers

By 22 mei 2023No Comments
 
 

Dienstverleningsloket internationale werknemers

De gemeente Meierijstad gaat zich nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten dit advies over te nemen en heeft de provincie Noord-Brabant aangewezen als pilot provincie. De gemeente Meierijstad wil deze functie vervullen voor de regio Noordoost-Brabant.

Internationale werknemers zijn niet meer weg te denken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zijn zij in meerdere bedrijfstakken terug te vinden. Sommigen zijn hier kort, maar er zijn er ook die langer of voor altijd blijven. De internationale medewerkers hebben behoefte aan een informatieloket, deels digitaal, maar zeker ook fysiek. Een plek waar ze zich kunnen laten informeren over hun rechten en plichten, welke voorzieningen er zijn en eventueel tot inschrijving en/of inburgering overgaan. Onderneming die arbeidsmigranten inschakelen zullen ook meewerken aan dit initiatief.

De realisatie van dit dienstverleningsloket in Meierijstad is een mooie stap. Als POM maken we ons sterk voor d realisatie van meer woonruimte voor arbeidsmigranten in de gemeente. We hopen dat dit initiatief dan ook spoedig gevolgd wordt door uitbreiding van het aantal bedden voor arbeidsmigranten in de gemeente Meierijstad. Er zijn diverse locaties in beeld voor de huisvesting van grote groepen arbeidsmigranten, maar processen en procedures om tot realisatie te komen duren lang en stuiten in een aantal gevallen op weerstand van de omgeving.