Skip to main content
NieuwsOndernemerschap

Realisatiekracht in Meierijstad

By 26 juni 2024No Comments

Duo-aanpak werpt vruchten af

De gemeente en het bedrijfsleven staan soms recht tegenover elkaar, maar hebben veel vaker een gemeenschappelijk belang. In de gemeente Meierijstad zijn gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven gekomen tot een Duo-aanpak. Op een viertal beleidsterreinen is de verantwoordelijke wethouder gekoppeld aan een bestuurder van het Platform Ondernemend Meierijstad (POM). Burgemeester Kees van Rooij en POM-voorzitter Herman Molenaar zijn de bruggenbouwers binnen de Duo-aanpak.

Natuurlijk werkten de gemeente en het bedrijfsleven voorheen ook al volop samen, zegt POM-voorzitter Herman Molenaar. “We wilden echter meer realisatiekracht en mandaat. Toen ontstond het idee wethouders te koppelen aan vertegenwoordigers binnen de POM. Zo ontstonden de duo’s. De samenwerking is daarmee heel overzichtelijk: samen, één op één.” Het sleutelwoord is ‘realisatiekracht’, zegt Van Rooij: “Er zijn heel veel vraagstukken waarbij het belangrijk is om te weten wat wij – gemeente en ondernemers – er sámen van vinden. Dus niet afgeven op elkaar, maar gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen.”

Realisatiekracht in Meierijstad

Urgente thema's

Vaak hebben gemeente en bedrijfsleven hetzelfde doel voor ogen, benadrukt Herman. “Binnen de democratische spelregels zoeken we de ruimte op, concreet op het gebied van de urgente thema’s bereikbaarheid, energietransitie, bedrijfshuisvesting en wonen. Op die vlakken hebben bedrijfsleven en gemeente elkaar altijd nodig.”

Het voordeel van de Duo-aanpak is dat de gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken richting de provincie of het Rijk. “Daardoor wordt onze slagkracht steviger”, zegt Van Rooij. “Bijvoorbeeld door samen te werken in de energiestrategie kunnen we veel meer resultaat boeken dan ieder afzonderlijk. Ik merk dat daar veel positieve energie uitkomt.”

De duo’s zijn het zeker niet altijd met elkaar eens, erkennen de beide bruggenbouwers. “Discussies zijn er zeker en het kan best wel eens schuren. Maar met elkaar bepalen de duo’s wat dan wel gemeenschappelijk is, en proberen ze elkaars belangen te begrijpen. Dan heb je al de helft van de oplossing”, zegt Van Rooij.

Inland Terminal Dubbelen

Manier van werken

Burgemeester Van Rooij en Herman Molenaar hebben als bruggenbouwers om de paar weken een overleg waarin ze de voortgang op de verschillende thema’s bespreken. Het duo geeft andere duo’s tools om binnen de communicatie meer eenduidigheid te realiseren. Dat laatste gebeurt onder de noemer ‘Realisatiekracht in Meierijstad’.

“De Duo-aanpak is een manier van werken, een manier om te bouwen aan de samenleving”, stelt de burgemeester. Herman: “Het is belangrijk om met elkaar te praten, niet over elkaar. Dan doorbreek je angst, wordt het leuker en creëer je trots. En dat zie je hier in Meierijstad gebeuren.”

“Door elkaars belangen te begrijpen heb je al de helft van de oplossing”
Burgemeester Kees van Rooij

Duo-aanpak leefregels

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen die we maken in samenwerking met Bedrijvig Meierijstad, DeMooiRooiKrant, DeMooiSchijndelKrant en Stadskrant Veghel.