VEILIGHEID

POM zet zich in voor de veiligheid rondom bedrijven in gemeente Meierijstad.
Zo zijn de bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen, Doornhoek, Molenakker, Duin, Rooiseheide, Nijnsel en de Kampen KVO-gecertificeerd (Keurmerk Veilig Ondernemen). Binnen het KVO-traject werken ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen aan een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. Dit betreft zowel sociale als verkeersveiligheid. Driejaarlijks dienen de bedrijventerreinen gehercertificeerd worden om het Keurmerk te behouden.

Camerabeveiliging
Optimalisering camerabeveiliging bedrijventerreinen: we zijn continu bezig om de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen te optimaliseren om de veiligheid(sbeleving) nog verder te verhogen. Zaken waarmee we de komende periode aan de slag gaan, zijn:

  • Herijken contractafspraken Securitas
  • Inventarisatie van de mogelijkheden om de camerabeveiliging in Sint-Oedenrode onder te brengen binnen het collectief van Vitaal.
  • Verhoging deelnamegraad collectieve beveiliging bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide in Schijndel.
  • Realisatie van een dynamische slagboominstallatie aan de Montgomeryweg, zodat bedrijventerrein De Dubbelen in de avond, nacht en weekenden van twee kanten toegankelijk is.
  • Beveiliging door middel van drones: we gaan de mogelijkheden inventariseren om deel te nemen aan een proef die de (on)mogelijkheden van beveiliging door middel van drones gaat verkennen. Op dit moment is beveiliging door middel van drones in Nederland nog verboden, maar op termijn zal dit toegestaan worden en meer flexibiliteit en veiligheid bieden.

Openbaar groen en grijs
Beheer openbaar groen en grijs: vanuit het POM zal het initiatief genomen worden om met de gemeente in gesprek te gaan over het onderhoud en beheer van groen en grijs in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. Is het logisch / biedt het meerwaarde om dit bij de gemeente te houden of is het juist logisch om dit bij derden onder te brengen (en onder welke voorwaarden dan)?

Marjon van der Pol