Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Bedrijfsgrond in Meierijstad

By 1 mei 2023No Comments
 
 

Bedrijfsgrond in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is om op korte termijn nieuwe bedrijfsgrond bestemd te krijgen voor uitgifte aan ondernemers, gevestigd in Meierijstad. De uitgifte van de laatste kavel op bedrijventerrein Foodpark in Veghel is recent uitgezet en na de zomervakantie zullen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel nog enkele kavels worden uitgegeven. Voor de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels in Erp (Molenakker) en Schijndel (Vlagheide) zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen en zullen uitgiftecriteria moeten worden opgesteld. Daarvoor wordt op dit moment een projectleider geworven. Voor nieuwe bedrijfsgrond in Sint-Oedenrode en Veghel wordt gezocht naar geschikte locaties. Dat zal ook door de nieuwe projectleider worden opgepakt.

Herontwikkeling van locaties
Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bedrijfsgrond te vinden en te bestemmen. Daarom zal ook onderzoek plaatsvinden naar locaties op bestaande bedrijventerreinen die mogelijk her ontwikkeld kunnen worden, zodat deze opnieuw uitgegeven of intensiever bebouwd kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijke kansen die dit biedt zullen eind dit jaar bekend zijn.

Het kan en moet duurzaam
Ondanks dat het dus steeds moeilijker wordt om nieuwe bedrijfskavels uit te geven, hebben de gemeente als POM afgesproken om op korte termijn ruimte te zoeken voor uitgifte van ongeveer 30 ha nieuw uit te geven bedrijfsgrond in de gemeente Meierijstad. Vanwege de schaarse grond en de vele beperkingen, is een ding zeker: nieuwe bedrijfskavels zullen duurzaam ingevuld moeten worden. De criteria daarvoor zullen gemeenten en POM ook samen opstellen.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Rob Jansen (bestuurlijk trekker van dit thema namens POM) of Jos van Asten.