Skip to main content
BereikbaarheidNieuws

Bereikbaarheid en mobiliteit

By 22 mei 2023No Comments
 
 

Bereikbaarheid en mobiliteit in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen:

  • N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan het gereserveerde budget van € 250 miljoen. In onze ogen veel te weinig. De gemeente Meierijstad en POM hebben als vertrekpunt dat de N279 Veghel-Asten groot en goed moet worden aangepakt, zodat alle knelpunten worden opgelost en op de gehele N279 Veghel-Asten (tot en met de kruising met de A50 bij Veghel) een goede doorstroming (op uitzonderingssituaties na) gegarandeerd is. Daarvoor zal het huidige budget dat door de provincie is gereserveerd zeker niet volstaan. Wellicht dat de coalitieonderhandelingen in het provinciehuis hierin iets gaan veranderen.
  • A50 en overige gemeentegrensoverstijgende infrastructurele projecten: stikstof en geld spelen overal een grote rol en zorgen voor een forse rem op nieuwe projecten en/of uitbreidingen. De A50 tussen Sint-Oedenrode en Oss staat overigens op geen enkele investeringslijst of in andere selecties om in aanmerking te komen voor gelden voor verbreding.
  • Openbaar Vervoer: na Covid-19 zien we de beweging dat steeds minder geld gaat naar verbindingen met een beperkt aantal reizigers en investeringen zich vooral richten op (H)OV-lijnen met veel reizigers. Het ziet er dan ook naar uit dat er geen nieuwe OV-lijnen zullen bijkomen (eerder verdwijnen) en dat eventuele extra mogelijkheden / nieuwe investeringen zich zullen toespitsen op de verbindingen van Veghel naar Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en mogelijk Nijmegen.
  • Werkgeversbenadering & fiets: Aangezien het niet de verwachting is dat infrastructuur voor snelverkeer en OV op korte termijn oplossingen bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zal met name ingezet worden op de werkgeversbenadering (thuiswerken, samen reizen, op andere tijden en/of met andere vervoersmiddelen reizen, …) en daarbinnen met name fietsstimulering. We gaan daarvoor samen met de gemeente inzetten op een meerjarige en robuuste aanpak om met name werknemers met een enkele fietsafstand tot 10 kilometer uit de auto en op de fiets te krijgen. Elementen hierbinnen zijn o.a. PR/marketing/communicatie, kennisdeling, aanpak van fietsinfrastructuur, gedragsverandering en ambassadeurs om de huidige mindset m.b.t. dit thema te veranderen.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Anton Bolwerk (bestuurlijk trekker van dit thema namens POM) of Jos van Asten.