Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Groeiende behoefte bedrijventerreinen

By 20 februari 2024No Comments

Groeiende behoefte bedrijventerreinen

Bedrijven hebben in 2023 fors minder ruimte in gebruik genomen op bedrijventerreinen. Na de recordjaren 2021 en 2022 is sprake van een afname van ongeveer veertig procent. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, gemeten in omvang van alle transacties. Dit blijkt uit een recente publicatie van Stec Groep, de organisatie die veel provincies en gemeenten adviseert over uitbreiding van bedrijventerreinen.

Netcongestie en stikstof grote knelpunten

Vooral in de tweede helft van 2023 is de terugval goed zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke oorzaak voor de afname is het opdrogen van (nieuw) aanbod. Afgelopen jaren is veel bedrijventerrein uitgegeven, maar is er nauwelijks nieuw aanbod bijgekomen. Netcongestie en de stikstofcrisis zijn grote knelpunten in het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. Tegelijkertijd zorgen deze knelpunten ook voor het uitstellen of afblazen van investeringen bij bedrijven in gebouwen en grond.

Transities stuwen de vraag om ruimte

Het valt op dat steeds meer dynamiek op bedrijventerreinen rechtstreeks voortkomt uit de grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie (grondstoffentransitie) en voedseltransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen van bedrijven gericht op de productie van (delen van) windturbines, de opslag en distributie van zonnepanelen en de inzameling en verwerking van afval- en reststromen. Dit sluit aan bij recente bevindingen van het PBL, dat stelt dat circulaire economie tot wel veertig procent extra vraag aan ruimte op bedrijventerreinen kan opleveren.

Oproep aan provincies en gemeenten

  1. Ga juist nu door met planvorming voor bedrijventerreinen
  2. Zet nog veel meer in op beter benutten
  3. Zorg voor ruimtelijk-economische visie en transitieprognoses
Stand van zaken Meierijstad

POM is met de gemeente in gesprek voor nieuwe uitgiftes van bedrijfsgrond in Erp, Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. Daarvoor zullen binnenkort gesprekken opgestart worden met ondernemers die geïnteresseerd zijn in bedrijfsgrond. Daarnaast willen we onderzoeken welke locaties op bestaande bedrijventerreinen herontwikkeld en/of intensiever bebouwd kunnen worden.

De publicatie van Stec Groep