Skip to main content
Duurzaamheid

Duurzaamheidspropositie

By 17 juni 2020februari 17th, 2022No Comments
 
 

Duurzaamheidspropositie

Commissaris van de Koning ontvangt eerste exemplaar

Platform Ondernemend Meierijstad heeft de handen ineen geslagen met de gemeente en de Rabobank op het gebied van duurzaamheid. Op woensdag 17 juni werd het eerste exemplaar van de hiervoor opgestelde duurzaamheidspropositie uitgereikt aan Commissaris van de Koning Wim van der Donk.

Het is één van onze belangrijkste speerpunten bij POM: samenwerking. Ook als het over duurzaamheid gaat, is samenwerking in onze visie essentieel. Alleen door krachten te bundelen, kunnen we onze planeet bewaren voor de toekomst. Daarom zijn wij blij met de duurzaamheidspropositie die in samenwerking met de gemeente Meierijstad en de Rabobank tot stand is gekomen. In de propositie zijn niet alleen ambities en doelstellingen geformuleerd, maar zijn ook de eerste stappen opgenomen die we gaan zetten op weg naar deze doelstellingen. De titel van de duurzaamheidspropositie ‘Duurzaam Ondernemend Energiek’ (DOE) benadrukt dat we actief aan de slag gaan en dat resultaat voorop staat.

POM Duurzaamheidspropositie

Leefbare wereld achterlaten

Samen met de gemeente Meierijstad en de Rabobank willen we als POM een leefbare wereld achterlaten voor volgende generaties. Daarom hebben we in de duurzaamheidspropositie gezamenlijk de ambitie uitgesproken om het aandeel CO2-uitstoot van het bedrijfsleven in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990.

De uitvoering van deze ambities gebeurt gefaseerd. Zo ligt op de korte termijn de focus op de energietransitie: het aandeel dat de industrie en bedrijfsgebouwen van ondernemend Meierijstad hebben in de totale CO2-uitstoot van de gemeente. Op middellange termijn werken we een doelstelling uit voor circulariteit en op de langere termijn ook een doelstelling voor klimaatbestendigheid.

Volop mogelijkheden voor verduurzaming

Van zonnepanelen tot energiebesparing en van windmolens tot waterstof-hub: er zijn volop mogelijkheden om de energietransitie binnen Meierijstad vorm te geven. In de duurzaamheidspropositie staat onder andere hoe we als POM, Rabobank en gemeente gezamenlijk de ondernemers van Meierijstad gaan helpen met deze en andere verduurzamingsslagen. Zo zijn er mogelijkheden om de SDE++-subsidie aan te vragen, een subsidie voor CO2-reducerende technieken. Dat kan zonne-energie zijn, maar de subsidie geldt ook voor bijvoorbeeld warmteterugwinning, restwarmte van fabrieken, industriële warmtepompen of zonneboilers. Heb je al eens een SDE+-subsidie ontvangen voor zonnepanelen, maar deze nog niet ingezet? Dan helpen wij je graag om alsnog zonnepanelen te laten leggen. Maar ook op het gebied van energiebesparing, windenergie en vele andere duurzame kansen, helpen we je graag. Met zowel kennis en menskracht als (financiële) middelen.

Verantwoordelijkheid nemen

Uit onderzoek blijkt dat de industrie voor 37% bijdraagt aan de uitstoot van Meierijstad. De commerciële dienstverlening draagt voor nog eens 11% bij aan deze uitstoot. Als bedrijfsleven nemen we hier graag verantwoordelijkheid voor! Daarom zijn wij blij met de samenwerking die de met de gemeente en de Rabobank op 17 juni bezegeld hebben. Wij zijn bereid om vol overtuiging onze schouders onder een duurzaam ondernemend en energiek Meierijstad te zetten. Samen gaan we ervoor!

Wil je als ondernemer nu al meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Neem contact met ons op via jos@pom.nl!

Download hier de duurzaamheidspropositie