Skip to main content
DuurzaamheidNieuws

RES: liggen we op koers?

By 24 mei 2022mei 25th, 2022No Comments
 
 

RES: liggen we op koers?

Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken gemeenten in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen. De RES-opgave komt voort uit een vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vorm geven aan de taakstelling van 49% CO2-reductie uit de gezamenlijke landelijke doelstellingen van de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving in 2030. Deze taakstelling moet gerealiseerd worden door energiebesparing en nieuwe duurzame energieproductie met bestaande technieken. In de regio Noordoost-Brabant is gekeken naar waar we moeten staan in 2030 én wat realistisch is om de uiteindelijke doelstelling in 2050 te realiseren.

Liggen we op koers?

Om te volgen of de doelstellingen worden behaald verschijnt er elk kwartaal een monitor. Op dit moment ziet er het naar uit dat de doelstellingen voor de opwek van duurzame elektriciteit, besparingen en duurzame warmte op basis van de huidige situatie geen van allen worden gehaald. Alleen de besparingsopgave voor warmte lijkt realistisch, vanwege betere HR-ketels, isolatie van bestaande woningen en aardgasvrije nieuwbouw.

In de RES 1.0 heeft de RES NOB afgesproken om in 2030 1,6 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Op basis van de huidige situatie zal dit volgens de monitor uitkomen tussen de 0,7 en 1,2 TWh. Dit komt deels omdat niet alle gemeenten op koers liggen en deels omdat niet alle projecten op het energienetwerk kunnen worden aangesloten (lees hier het artikel over netwerkschaarste). Omdat nog geen van de gemeenten doelen hebben gesteld voor duurzame opwek van warmte, kan dit nog niet worden gemonitord.

Ook de doelstelling om 11% van de elektriciteit te besparen lijkt op grond van de huidige analyse niet te worden gerealiseerd. Dit komt met name doordat er een toename is in de vraag naar elektriciteit onder andere voor warmtepompen, elektrische mobiliteit en door de groei van het aantal huishoudens in de regio. Besparing op verlichting, apparaten, machines en zon-op-dak worden daardoor teniet gedaan.

Download de meest recente versie van de monitor en de informatie per gemeente.

Werk aan de winkel

Om aan de doelstellingen te voldoen, is er de komende jaren dus nog werk aan de winkel. Samen met de gemeente gaan we ons daarvoor inzetten.