Skip to main content
BereikbaarheidNieuws

N279 & Onderhoud Taylorbrug

By 18 januari 2022No Comments
 
 

Vernietiging inpassingsplan N279

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd. De uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project en heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio. Het bedrijfsleven en de gemeente Meierijstad zullen samen moeten optrekken om het belang van de N279 voor Veghel te benadrukken en snelle oplossingen voor de huidige situatie en voorziene verkeersproblemen bij Veghel te forceren.

Gevolgen

De vernietiging van het inpassingsplan N279 heeft ook gevolgen voor de Verbindingsweg Keldonk – Doornhoek. Het MER-onderzoek is vooralsnog on hold gezet, omdat dat onderzoek een directe relatie heeft met de N279 tussen Veghel en Asten. Ook het Knooppunt N279 / Rembrandtlaan / Taylorbrug heeft een relatie met de N279. Dit knooppunt kan echter ook als zelfstandig project worden bekeken. Er is inmiddels door de gemeente opdracht gegeven voor een verkenning naar een mogelijke verkeersstructuur voor dit knooppunt.

Groot onderhoud Maxwell Taylorbrug

De Maxwell Taylorbrug over de N279 en de Zuid Willemsvaart in Veghel – de brug die de kern Veghel met de industrieterreinen verbindt – is toe aan een flinke renovatie. In 2022 zullen onderhoudswerkzaamheden aan de Maxwell Taylor brug uitgevoerd worden. Deze renovatiewerkzaamheden bestaan globaal uit het herstellen van betonschades, het vervangen van de voegovergangen- en oplegblokken, het herstellen van het leuningwerk en de geleiderail en het vervangen asfaltverharding. Om voor de uitvoering zoveel mogelijk informatie te verkrijgen wordt in de nacht van 25 januari op 26 januari een gerichte technische inspectie uitgevoerd. Aan het einde van het voorjaar of begin van de zomer zal de brug waarschijnlijk een paar weken afgesloten worden voor het onderhoud. We zullen samen met o.a. Rijkswaterstaat en de gemeente proberen de overlast te minimaliseren.