Skip to main content
Nieuws

Stand van zaken vergunningverlening gemeente

By 21 maart 2023No Comments
 
 

Vergunningverlening gemeente

Eind 2021 kondigde de gemeente aan tijdelijk maar heel beperkt verzoeken tot vooroverleg voor nieuwe vergunningen in behandeling te nemen als gevolg van het grote aantal aanvragen en de krappe arbeidsmarkt. Hoe staat het er nu voor? En wat betekent de recente aankondiging door de provincie Noord-Brabant dat er voorlopig geen vergunningen worden verleend voor projecten die zorgen voor extra stikstof in Natura 2000-gebieden?

Actuele stand van zaken

Afgelopen jaar heeft het team vergunningverlening een zwaar jaar gehad, mede veroorzaakt door de enorme toestroom van vergunningaanvragen. De organisatie en het team hebben alles op alles gezet om de enorme hoeveelheid aan aanvragen tijdig weg te werken en hiermee de burger en de ondernemer alsnog van dienst te kunnen zijn. Het laatste half jaar van 2022 stond dan ook in het teken van doorbuffelen en orde op zaken stellen. Om dat te kunnen doen zijn er keuzes gemaakt, zoals het tijdelijk stopzetten van de vooroverleggen.

Nu, begin 2023 kunnen we zeggen dat de maatregelen en de inzet en het doorzettingsvermogen van de medewerkers heeft geresulteerd in het up to date zijn. Zo zijn de achterstanden overall weggewerkt en worden de vooroverleggen weer opgepakt. Op dit moment is er geen sprake meer van de eerder genomen maatregelen en draaien we het gewone proces rondom vergunningverlening weer.

De komende maanden worden opnieuw spannend. Dit vanwege wederom een toename van het aantal vergunningaanvragen, evenals de complexiteit van de aanvragen die binnenkomen. Ook staan er nog ontwikkelingen op de rol voor verderop in dit jaar. Zo zijn we ons aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet, en is daarbij het proces van intake- en omgevingstafel nog nieuw voor ons. Ook zullen de medewerkers zich ergens richting de zomer een nieuw ICT-systeem eigen moeten maken. Daarnaast ontstaat er verloop in de reguliere bezetting en gaan we senioriteit en daarmee kennis en kunde kwijt raken de komende maanden. We zetten hier als organisatie uiteraard op in om dit tijdig te tackelen, echter leert de markt ons ook dat het een uitdaging gaat worden om de gewenste senioriteit weer binnen te halen.

De Natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. Daarom heeft de provincie op 1 maart besloten om alle aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stil te liggen. De aanvrager van de vergunning staat zelf aan de lat om aan te tonen of er wel/geen effecten zijn. Zie hier de link naar het artikel van de provincie.