Skip to main content
Nieuws

Verkiezingen Provinciale Staten

By 20 maart 2023No Comments
 
 

Verkiezingen Provinciale Staten

Het kan niemand ontgaan zijn dat BBB (Boer Burger Beweging) als nieuwkomer de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft gewonnen. In alle provincies zijn zij de grootste geworden, net als in veel van de Waterschappen overigens. Wat dit voor gevolgen gaat hebben voor ontwikkelingen in Brabant kunnen we nog niet zeggen, maar onderstaand wel wat meer informatie over de rol van de provincie en het partijprogramma van BBB.

Rol provincie
De provincie heeft een belangrijkere rol dan velen zullen weten. Onderstaand enkele van de belangrijkste taken van de provincie. De provincie:

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd;
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen;
  • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen;
  • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water.

Standpunten BBB
In het uitgebreide verkiezingsprogramma staan een aantal punten die relevant zijn voor ondernemers. Wat deze concreet (gaan) betekenen en in hoeverre BBB en/of deze standpunten ook onderdeel gaan uitmaken van een nieuw coalitieakkoord, zal de komende periode uitwijzen:

  • vestigingsklimaat: BBB Noord-Brabant wil dat er voldoende ontwikkelingsruimte komt ondernemers, zodat zij hun bedrijf voort kunnen zetten in een gezonde toekomst en kunnen overdragen aan de volgende generatie
  • bedrijventerreinen: Het Brabantse succes zorgt voor een sterke aanzuigende werking op bedrijven die graag meeliften, sterke groei van onze bedrijven met de bijbehorende vraag naar personeel en een toenemende druk op de schaarse ruimte die we allemaal nodig hebben om te ondernemen, te leven en te recreĆ«ren. Op dit samenspel moet verder worden gebouwd in de drang naar verdere economische groei en ontwikkeling
  • infrastructuur: Belangrijke verkeersaders als de Ruit om Eindhoven, N279, A58 en A67 worden aangepakt met als belangrijkste doel een efficiĆ«nt, robuust en toekomstbestendig wegennetwerk.