Skip to main content
EnergieNieuws

Op naar een lokaal collectief energienet

By 6 april 2023No Comments
 
 

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit een energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van energie in een afgebakend geografisch gebied.

Uitkomsten quickscan: fossielvrij in 2030

De uitkomsten van de quickscan laten zien dat er een haalbare businesscase is. Er is veel potentie in de uitwisseling van warmte en koude stromen tussen de bedrijven en voor eigen en gezamenlijke energieopwekking.

Daarnaast is er een grote besparing als collectief het beschikbare dakoppervlak en de restwarmte kan worden ingezet. Op basis van de quickscan is het mogelijk om in 2030 geheel fossielvrij te zijn:

  • Een derde van de energiebehoefte wordt ingevuld door duurzame opwek
  • Een derde van de energiebehoefte wordt ingevuld door waterstof
  • Een derde van de energiebehoefte wordt geleverd via het energienet

Vervolg

Op dit moment worden vervolgstappen gezet, waarbij we de ambitie hebben om alle investeringen in duurzaamheid van bedrijven te koppelen in een collectief energienet om daarmee energiestromen uit te wisselen en te optimaliseren en geen suboptimale of heel kostbare oplossingen voor individuele bedrijven te creƫren maar de kracht van het collectief te benutten. Over de plannen, vervolgstappen en hoe te participeren/aan te sluiten zal op korte termijn meer informatie beschikbaar komen. Voor vragen op dit moment kun je je wenden tot Jos van Asten via jos@pom.nl.