Skip to main content
EnergieNieuws
13 juni 2022

Elektriciteitsnet is vol

Op 8 juni jl. kondigde TenneT aan dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Hierdoor komt er een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen die een aansluiting op het elektriciteitsnet van TenneT willen of hun bestaande aansluiting willen verzwaren. Dit geldt zowel voor de afname als invoeding van elektriciteit. Voor kleinverbruikers (zoals bedrijven met…
EnergieNieuws
2 mei 2022

Subsidieregeling SDE++

Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling worden bedrijven geholpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Op 28 juni 2022 gaat de SDE++ weer open. Een enorm bedrag van 13 miljard euro is beschikbaar. Belangrijk voor de voorbereiding is dat: de noodzakelijke vergunningen binnen…
EnergieNieuws
1 maart 2022

Ontwikkelingen op de energiemarkt

Onderstaand geven we de prijsontwikkelingen op de energiemarkt sinds eind 2020 weer inclusief de invloed van de Russische inval in Oekraïne op de (toekomstige) energieprijzen. We hopen hiermee meer inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen en wat dit de komende periode kan betekenen voor de energieprijzen.Sinds eind 2020 zitten de brandstof- en energieprijzen in de lift. De belangrijkste oorzaak…
Energie
10 november 2021

Verplicht zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering op 4 november waarin besloten is over de bedrijventerreinbehoefte is ook een motie aangenomen om op nieuw uit te geven bedrijfsgrond te verplichten dat de daken van zonnepanelen voorzien worden. Vanuit POM, ZLTO en Cumela hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele situatie met betrekking tot netcongestie die ervoor zorgt dat er geen nieuwe grootverbruikaansluitingen aangesloten…
Energie
20 oktober 2021

Last van netcongestie

Teruglevering van energie aan het energienet is niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven voor de aanleg van grootschalig zon op dak (vanaf 10.000 m2) krijgen van Enexis op dit moment te horen dat deze niet aangesloten kunnen worden op het elektranet en dus geen energie kunnen terug leveren aan het netwerk. Dit zet een rem op verdere verduurzaming.Omdat de zogenaamde netcongestie…
CollectiefEnergie
3 mei 2021

Resultaten collectieve energie-inkoop

We kunnen terugkijken op een zéér geslaagd 2020 wanneer we spreken over de collectieve energie-inkoop met onze partner Scholt Energy. In het najaar van 2018 zijn we de samenwerking met Scholt gestart, wat heeft geresulteerd in een besparing van € 155.000,- in het eerste leveringsjaar (2019) voor het collectief. Dit komt door een goede strategie waarbij we op de juiste…
Energie
5 mei 2020

Daar krijg je energie van

Mooie samenwerkingsvormen of inspirerende bedrijfsbezoeken… bij POM organiseren we graag activiteiten waar je energie van krijgt. Maar wist je dat je ook voor collectieve energie-inkoop bij ons terecht kunt? Op die manier bedingen we lagere energieprijzen en dus financieel voordeel voor de aangesloten ondernemers. En dat is altijd prettig, maar zeker nu. Niet voor niets doen ruim 200 (veelal MKB-)bedrijfsvestigingen…