Skip to main content
EnergieNieuws
7 november 2023

Oplossingen voor netcongestie

Collectief aan de slag Na de kickoff-bijeenkomst “verduurzaming Veghelse bedrijventerreinen” op 5 oktober 2023 zijn de eerste concrete stappen gezet om oplossingen te creëren voor netcongestie. Ondernemers op de Veghelse bedrijventerreinen gaan samen aan de slag om te komen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Waarom collectief? De komende jaren komt er geen extra ruimte op het energienet.…
EnergieNieuws
22 mei 2023

Lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen,…
EnergieNieuws
6 april 2023

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit een energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van…
EnergieNieuws
25 juli 2022

Netcongestie

Nadat TenneT in juni dit jaar aankondigde dat er geen ruimte meer is op de energienettten in Brabant en Limburg, is al veel gesproken over oplossingen voor deze zogenaamde “netcongestie”. Feit is dat grootverbruikaansluitingen geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen, geen elektriciteit meer kunnen terug leveren aan het net en zelfs de gecontracteerde capaciteit van een bestaande aansluiting niet kan worden…
EnergieNieuws
4 juli 2022

Energietips

Op 8 juni jl. kondigde TenneT aan dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Hierdoor komt er een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 Ampère en particulieren). Energiebesparing, elektrificatie, waterstof, duurzame opwek van energie (zon en wind) en – vooral – bundeling van diverse kansen en mogelijkheden, zullen…
EnergieNieuws
13 juni 2022

Elektriciteitsnet is vol

Op 8 juni jl. kondigde TenneT aan dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Hierdoor komt er een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen die een aansluiting op het elektriciteitsnet van TenneT willen of hun bestaande aansluiting willen verzwaren. Dit geldt zowel voor de afname als invoeding van elektriciteit. Voor kleinverbruikers (zoals bedrijven met…
EnergieNieuws
2 mei 2022

Subsidieregeling SDE++

Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling worden bedrijven geholpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Op 28 juni 2022 gaat de SDE++ weer open. Een enorm bedrag van 13 miljard euro is beschikbaar. Belangrijk voor de voorbereiding is dat: de noodzakelijke vergunningen binnen…
EnergieNieuws
1 maart 2022

Ontwikkelingen op de energiemarkt

Onderstaand geven we de prijsontwikkelingen op de energiemarkt sinds eind 2020 weer inclusief de invloed van de Russische inval in Oekraïne op de (toekomstige) energieprijzen. We hopen hiermee meer inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen en wat dit de komende periode kan betekenen voor de energieprijzen.Sinds eind 2020 zitten de brandstof- en energieprijzen in de lift. De belangrijkste oorzaak…
Energie
10 november 2021

Verplicht zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering op 4 november waarin besloten is over de bedrijventerreinbehoefte is ook een motie aangenomen om op nieuw uit te geven bedrijfsgrond te verplichten dat de daken van zonnepanelen voorzien worden. Vanuit POM, ZLTO en Cumela hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele situatie met betrekking tot netcongestie die ervoor zorgt dat er geen nieuwe grootverbruikaansluitingen aangesloten…
Energie
20 oktober 2021

Last van netcongestie

Teruglevering van energie aan het energienet is niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven voor de aanleg van grootschalig zon op dak (vanaf 10.000 m2) krijgen van Enexis op dit moment te horen dat deze niet aangesloten kunnen worden op het elektranet en dus geen energie kunnen terug leveren aan het netwerk. Dit zet een rem op verdere verduurzaming.Omdat de zogenaamde netcongestie…