Skip to main content
EnergieNieuws

Oplossingen voor netcongestie

By 7 november 2023No Comments
 
 

Oplossingen voor netcongestie

Collectief aan de slag

Na de kickoff-bijeenkomst “verduurzaming Veghelse bedrijventerreinen” op 5 oktober 2023 zijn de eerste concrete stappen gezet om oplossingen te creëren voor netcongestie. Ondernemers op de Veghelse bedrijventerreinen gaan samen aan de slag om te komen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s).

Waarom collectief?

De komende jaren komt er geen extra ruimte op het energienet. Volledige elektrificatie van vervoer is niet mogelijk, net zo min als de inpassing van nieuwe machines, processen of verdere automatisering. Nieuwe bedrijfskavels worden uitgegeven zonder een aansluiting op het energienet. Alleen collectief kan ruimte gecreëerd worden op het energienet. De ruimte die op die manier beschikbaar komt zal worden ingezet voor de beste oplossing voor het collectief. De oplossingsrichting voor netcongestie is daarom een energiehub: een groep bedrijven die gezamenlijk hun transportcapaciteit beheersen door monitoring en sturing zodat ze het energienet beter benutten door spreiding van gebruik. Ze kunnen ook meer capaciteit creëren door opslag en lokale opwek. Zie ook dit artikel over energiehubs op Stadszaken.nl.

Groeps Transport Overeenkomst (GTO)

Een GTO stuurt op gegarandeerde capaciteit. Collectief gecontracteerd transportvermogen vervangt individuele aansluitovereenkomsten (ATO’s) om structureel vraag, aanbod en netcapaciteit beter in overeenstemming te brengen. Met de GTO willen netbeheerders de onderlinge uitwisseling van transportcapaciteit mogelijk maken. Meer informatie kun je vinden via de links hieronder.

Machtiging meetdata

Om te komen tot een GTO moeten een aantal stappen worden doorlopen. Enkele van deze stappen moeten nu al in gang gezet worden, zoals het opvragen van meetdata en het in beeld brengen van de toekomstige energiebehoefte van bedrijven. Om de meetdata in beeld te brengen hebben we een machtiging nodig van bedrijven. De ingevulde machtiging kan toegestuurd worden aan jos@pom.nl.

Download de machtiging