Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Bedrijventerreinbehoefte

By 25 februari 2019april 7th, 2020No Comments
 
 

Bedrijventerreinbehoefte

Tussenresultaten onderzoek bedrijventerreinbehoefte Meierijstad. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen stelt de gemeente een bedrijventerreinenvisie op. Hierbij informeren we jullie over de voortgang van het onderzoek naar de bedrijventerreinbehoefte. Tot dusver is onderzoek gedaan naar het huidige functioneren van de bestaande bedrijventerreinen.

De bevindingen zijn overwegend positief:

  • Circa 50% van de werkgelegenheid in Meierijstad is gevestigd op bedrijventerreinen. Dit is relatief veel.
  • De leegstand op terreinen is relatief laag (circa 5%)
  • De terreinen in Meierijstad scoren overwegend positief ten opzichte van vergelijkbare terreinen in de regio op de componenten werkgelegenheid, vastgoed en ruimtelijke kwaliteit.
  • Ondernemers beoordelen hun bedrijventerrein gemiddeld met een 7,7.
  • We verwachten in de komende 5 jaar een uitbreidingsvraag van bedrijven.
  • Bedrijven met een verplaatsingswens willen het liefst in de eigen kern, maar in ieder geval in Meierijstad blijven.

Uit de enquête en interviews bleken vier centrale thema’s te komen:

  • Vestigingsklimaat van de bestaande terreinen,
  • uitbreidingsruimte voor lokale ondernemers,
  • (solitaire) bedrijvigheid in het buitengebied en
  • zwaardere bedrijvigheid.

Deze thema’s worden verder uitgediept in de bedrijventerreinenvisie.

Op 14 februari is een presentatie over de stand van zaken voor de gemeenteraad gehouden. De bedrijventerreinenvisie Meierijstad wordt in het tweede kwartaal van 2019 afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Jos van Asten

Maddy Goossens