Meetup Agrifood Capital

In samenwerking tussen partners in de regio Noordoost-Brabant organiseren AgriFood Capital Werkt! en VNO-NCW Brabant Zeeland op donderdag 7 februari 2019 van 15.00 tot 19.30 uur een Meet-Up van bedrijven en scholen. Op deze Meet-Up ontmoeten bedrijven en scholen (vo, mbo, hbo) elkaar om contacten te leggen en elkaar te inspireren over ‘leren in de praktijk’. De Meet-Up wordt opgevolgd door een excursieprogramma om de praktijk nog meer te kunnen proeven. Via deze link. tref je de vooraankondiging aan en kun je je gratis aanmelden voor deze bijeenkomst.