Over het algemeen moet de gemeente projecten openbaar aanbesteden. Voor de opdrachten waarvoor de gemeente Meierijstad zelf geschikte partijen zoekt om een offerte uit te brengen, is het inkoop-aanmeldformulier gemaakt. Als u als ondernemer ook kans wilt maken op opdrachten vanuit de gemeente, is het van belang om u te registreren en/of om u gegevens up to date te houden. Dit om een zo actueel mogelijke lijst te behouden en actieve partijen zoveel mogelijk kansen te bieden. Meer informatie is hier te vinden.