NieuwsWerkgelegenheid en onderwijs

Forse subsidiemogelijkheden taalonderwijs

By 24 juni 2019 januari 15th, 2020 No Comments
 
 

Forse subsidiemogelijkheden taalonderwijs - inclusief digitale en rekenvaardigheden

Van 1 juni tot 30 september 2019 kun je als werkgever een aanvraag doen voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’. De subsidie geeft een vergoeding tot 67% van de kosten van het taaltraject in uw bedrijf. Taalvaardige medewerkers zijn efficiënt, verzuimen minder en werken veiliger. De regeling is o.a. van toepassing op taalonderwijs (ook voor arbeidsmigranten) en onder de regeling vallen ook elementen als digitale vaardigheden en rekenen. Meer informatie over de regeling de bijlage.

Afhankelijk van de behoefte kunnen lessen plaatsvinden bij ROC de Leijgraaf in Veghel of bij bedrijven. Indien 10 personen van een bedrijf -dat gebruik maakt van de regeling-  zich in Veghel inschrijven voor een traject van 40 weken met 2,5 uur les per week, kost dit het bedrijf -na aftrek van subsidie- slechts € 170 per persoon. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met Wilma van Antwerpen, via wilma.vanantwerpen@lerenenwerken.nl.

 Subsidieregeling Tel mee met Taal
Vraag nu subsidie aan voor het taaltraject in uw bedrijf en ontvang tot 67% van de kosten terug. Ook trajecten ter verbetering van digitale en rekenvaardigheden vallen onder deze regeling.

 Taalvaardige medewerkers Taal i
s een belangrijke werknemersvaardigheid. Beperkte kennis van de taal kan zorgen voor lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen en verminderde doorgroeimogelijkheden. Zo vormt een taalachterstand uiteindelijk een financieel risico voor een bedrijf. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Een investering in uw mensen én een investering in uw eigen bedrijf.  Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers met wie zij werken, en voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.

Subsidie aanvragen: wat en hoe
De subsidie is beschikbaar voor individuele werkgevers . De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen ook rekenvaardigheden en de toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Op=op!

Voorwaarden taaltraject:

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van lager dan 2F;
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  • De training moet in 2019 starten.

Hoogte van de subsidie:

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 200.000,- per subsidieaanvraag;
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten. Uw eigen bijdrage is één derde van de totale kosten;
  • De subsidie per deelnemer is maximaal € 1500,- per opleidingstraject.

Kijk op www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag voor meer informatie. Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma van Antwerpen Leren en Werken: wilma.vanantwerpen@lerenenwerken.nl 0621897583

Berry van der Velden