Bereikbaarheid en mobiliteitBijeenkomsten

14 maart: Bereikbaarheidsdebat

By 14 maart 2019 januari 15th, 2020 No Comments
 
 

Bereikbaarheidsdebat

Een goede bereikbaarheid is voor bedrijven van levensbelang, zowel voor de aan- en afvoer van producten, maar ook voor personeel. Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart a.s. organiseert het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) samen met evofenedex op donderdag 14 maart a.s. – ‘HET Brabantse bereikbaarheidsdebat’.

Meierijstad is een economische hotspot en groeit uit haar jasje. Met bijna 50.000 banen, 600 ha bedrijventerrein, grote nationaal en internationaal opererende bedrijven als Jumbo, Vanderlande, Sligro, Udea, Mars, FrieslandCampina, een divers MKB, een te verwachten forse groei van banen en een toename van het personenverkeer en het goederenvervoer, kan het huidige wegennet in en om Meierijstad deze toename niet aan. De bijbehorende congestie betekent uitdagingen voor de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Meierijstad. De opgave is complex en moet integraal worden opgepakt. De effecten zijn merkbaar ver buiten Meierijstad.

Wat betreft goederenvervoer is de nationale zuidoost corridor van groot belang voor de Nederlandse economie. Noordoost-Brabant heeft daarbinnen al een natuurlijk sterke positie als scharnierpunt tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Meierijstad ligt strategisch in het hart van AgriFood Capital met een nadrukkelijke schakelfunctie tussen Brainport-Eindhoven en Health Valley-Nijmegen.

Een sterk ondernemend Meierijstad is daarom essentieel voor een concurrerend Brabant. Wij willen een toonaangevende rol in de regio blijven spelen en vooruitstrevend zijn en blijven in de maakindustrie en logistiek. En dat in balans met een hoogwaardige woon- en leefomgeving. Er ligt dus een stevige bereikbaarheidsopgave!

Naast het groeiende personenvervoer, worden er grote volumes goederen geëxporteerd; voor een groot gedeelte over de weg en over water. Deze sterke positie is niet vanzelfsprekend en vraagt om aandacht om de groeiende dynamiek in optimale balans te houden met de leefbaarheid voor onze inwoners. Overduidelijk is de gezamenlijke uitdaging en behoefte:

  • Verbetering van de doorstroming op de A50
  • Een goede doorstroming van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Asten, met aandacht voor de aansluiting bij Veghel en het gedeelte Veghel-Asten (voor, tijdens en na de ombouw)
  • Directe verbindingen tussen de bedrijventerreinen en de A50 en N279
    Verantwoordelijkheid als logistiek knooppunt door het opzetten van een regionale truckparking
  • Duurzame bereikbaarheid van de Noordkade
  • Goede fietsverbindingen en -voorzieningen
  • Werkende oplossingen en toepassingen op het gebied van HOV en/of collectief vervoer
  • Duurzame, innovatieve en slimme mobiliteitsoplossingen vanuit de community-aanpak

Hiermee verbeteren de (verkeers-)veiligheid, het werkklimaat en lokale leef- en woonomstandigheden en vermindert de CO2-uitstoot. Dit is pas echt kansrijk vanuit gezamenlijke investeringen, lobby en de ontwikkeling van oplossingen met de Provinciale overheid en de regio.

Het bedrijfsleven van Meierijstad omarmt deze koers. Zelf zet zij daarom ook fors in, om deze economische motor draaiend te houden. Die gemeenschappelijkheid is de basis van een intensief partnerschap voor optimale bereikbaarheid en leefbaarheid van Meierijstad.’

De provincie stelt terecht in haar beleid dat het economische succes van nu geen garantie is voor de toekomst. Voor een concurrerende en duurzame economie blijven investeringen en innovatieve oplossingen nodig. Meierijstad zet daarom voor de komende jaren met haar bedrijfsleven stevig in op maatregelen die de balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid versterken. En rekent daarbij op de provincie voor een stevig partnerschap op bereikbaarheid, voor een betekenisvol Brabant.

Stelling

Op de stelling “Extra investeringen in mobiliteit en infrastructuur zijn nodig om de economische groei, leefbaarheid en duurzaamheid van Veghel/Meierijstad te faciliteren. Daar heeft ook de provincie Noord-Brabant een rol in.” werd eensluidend positief gereageerd.

Links

Datum: 14 maart 2019
Tijd: 19:15 tot 22:00 uur
Locatie: Jumbo Hoofdkantoor
Adres: Rijksweg 15, Veghel
Aanmelden: voor 28 februari 2019
Aanmelden: secretariaat@pom.nl