WERKGELEGENHEID EN ONDERWIJS

POM zet zich in voor een samenwerking met het onderwijs met als doelstelling structurele afstemming over onderwijsprogramma’s, stages, gastlessen, etc. te realiseren. Daarbij organiseert POM praktijkcasussen in het onderwijs waarbij bedrijven in Meierijstad een praktijkcasus aanleveren waarmee een of meerdere klassen vanuit het VO of MBO aan de slag gaan. De jongeren en docenten maken kennis met bedrijven uit de gemeente, gaan aan de slag met echte problemen en zorgen voor oplossingen waarop ze vervolgens ook nog feedback vanuit de bedrijven krijgen.

Aan leerlingen wordt de gelegenheid geboden om stage te lopen in Meierijstad, zodat jongeren vroegtijdig kennis maken met en zich binden aan de bedrijven in Meierijstad. Verder heeft POM ook warme contacten met HBO-instellingen ten behoeve van afstudeer- en stageplaatsen. Vanuit het POM zijn er diverse contacten met HBO-instellingen als Avans en HAS. Regelmatig zijn studenten op zoek naar stage- en afstudeerplaatsen. De bedrijven in Meierijstad kunnen zich ook richting deze groep studenten nadrukkelijker profileren als aantrekkelijke werkgever en stage- en afstudeerplaatsen aan HBO-leerlingen aanbieden.

Een ander initiatief dat is opgezet door POM is het Inpat Center: dit initiatief is opgezet om huidige of nieuwe werknemers met een enkele reisafstand van 50 kilometer of meer te bewegen om in (de omgeving van) Meierijstad te komen wonen. Hierdoor wordt de binding met het bedrijf en de bedrijfsomgeving vergroot, de reistijd verkort, het verzuim verlaagd en de medewerkerstevredenheid verhoogd

Belangrijk is de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, momenteel worden de mogelijkheden bekeken om in het kader van versterking van de leercultuur / vitaliteit / duurzame inzetbaarheid een samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op te zetten met als doel om medewerkers inzetbaar te houden: altijd de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment.

Sociaal Ondernemen staat tevens op de agenda, op het gebied van Sociaal Ondernemen spelen meerdere initiatieven in de gemeente zoals Rooi Werkt en Verspild Talent. Het POM zal zelf geen initiatieven op dit gebied ondernemen, maar wel waar mogelijk en logisch andere initiatieven ondersteunen en ondernemers op de kansen en mogelijkheden van deze initiatieven wijzen

Arent van Dijk

Berry van der Velden