Onderwijs en arbeidsmarkt

De aanwezigheid van en samenwerking met onderwijs dat aansluit op de behoeftes van het bedrijfsleven staat hoog in het vaandel. Technologische ontwikkelingen en het gebruik van data spelen hierin een belangrijke rol. Jongeren maken vroegtijdig kennis met de bedrijven door middel van gastlessen, bedrijfsbezoeken, gerichte praktijkopdrachten en de inzet van hybride docenten. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er voldoende kansen op werk. POM zet samen met regionale en sectorale organisaties een traineeprogramma op voor net afgestudeerde hoogopgeleide jongeren. Bedrijven worden gestimuleerd om hun personeel te motiveren om zich gedurende hun hele loopbaan te blijven ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen is zowel op de gemeente, als de bedrijven en werknemers van toepassing

Arent van Dijk

Berry van der Velden

BijeenkomstenOndernemerschapWerkgelegenheid
26 mei 2020

23 juni: Duurzame inzetbaarheid

Juist nu, in deze tijd, is het van belang om medewerkers te (kunnen) behouden. Zij zijn goud waard voor uw bedrijf, maar hoe geef je duurzame inzetbaarheid nu handen en voeten? Noordoost Brabant Werkt biedt hulpmiddelen om jouw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op 23 juni 2020 van 08.00 – 10.00 uur vindt een ontbijtsessie plaats bij Voets Specialiteiten in…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
12 februari 2020

Het techniek loket

Het voortgezet onderwijs en het MBO werken samen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs, onder de noemer “Het Techniek Loket”. Het loket in Noordoost-Brabant waar onderwijs, ondernemers en overheid samen werk maken van een kansrijke toekomst in de techniek en technologie. Om een krachtige economische regio te blijven is de noodzaak aan goed gekwalificeerde mensen voor de technische en…
Lees meer
BijeenkomstenWerkgelegenheid
11 februari 2020

3 april: Laaggeletterdheid

In deze interactieve bijeenkomst op het kantoor van POM wordt het thema Veranderende arbeidsmarkt. Deze bijeenkomst zal verzorgd worden door Henk van der Burgt (Meierij Kader) in samenwerking met Bibliotheek de Meierij. We zijn nog bezig met de precieze invulling en zullen deze later hier toevoegen. Maar ben je al geïnteresseerd? Je kunt je in ieder geval alvast aanmelden! Datum:…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
9 december 2019

Meierijstad on stage

Meierijstad on Stage helpt jaarlijks zo’n 1.000 leerlingen van het VMBO in onze gemeente bij het maken van keuzes voor vervolgonderwijs, toekomstige banen en een gelukkige toekomst. Het verkrijgen van goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers -bij voorkeur uit onze eigen regio- wordt voor elke ondernemer een steeds groter wordende uitdaging. Jonge mensen tijdig inspireren en kennis laten maken met hun…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
28 oktober 2019

Inpat Center

Samen met bedrijven uit Meierijstad enthousiasmeert het Inpat Center vakprofessionals om in Brabant te wonen. Het Inpat Center faciliteert alles wat nodig is om medewerkers zo zacht mogelijk te laten landen in het zuiden. Medewerkers die naar Brabant willen verhuizen kunnen voor alles wat ze liever uit handen geven bij het Inpat Center terecht: van het vinden van een woning dichtbij…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
24 juni 2019

Forse subsidiemogelijkheden taalonderwijs

Van 1 juni tot 30 september 2019 kun je als werkgever een aanvraag doen voor de subsidieregeling 'Tel mee met Taal'. De subsidie geeft een vergoeding tot 67% van de kosten van het taaltraject in uw bedrijf. Taalvaardige medewerkers zijn efficiënt, verzuimen minder en werken veiliger. De regeling is o.a. van toepassing op taalonderwijs (ook voor arbeidsmigranten) en onder de…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
15 mei 2019

MKB Idee

MKB’ers die de kennis en vaardigheden van hun personeel willen versterken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de regeling MKB Idee. De subsidie is niet bedoeld als opleidingsbudget maar als bijdrage voor het oplossen van knelpunten binnen de organisatie. Kijk hier voor meer infromatie en voorwaarden.
Lees meer
BijeenkomstenWerkgelegenheid
5 april 2019

10 mei: Hoe bereik ik mijn toekomstige medewerker?

Hoe bereik ik mijn toekomstige werknemer? Wanneer u het verzoek krijgt om een groep scholieren of studenten te ontvangen op uw bedrijf; wat wordt er dan van u verwacht? In deze interactieve ondernemersbijeenkomst gaan we we in op de organisatie, de inhoud en de aanpak. Naast het kennis maken met elkaar en het uitwisselen van ervaringen, worden er ook nieuwe…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
25 februari 2019

Road2University

De Rotary Veghel heeft het initiatief genomen om werknemers dicht bij huis de kans geven te proeven aan een universitaire opleiding en hen te triggeren meer aan zelfontplooiïng te doen. Daarom organiseert ze op 21 en 22 januari  onder de naam Road2University kennismakingscolleges door vier universiteiten op de Noordkade in Veghel. De avonden zijn vooral bedoeld voor ambitieuze werknemers met een…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
25 februari 2019

Meetup Agrifood Capital 

In samenwerking tussen partners in de regio Noordoost-Brabant organiseren AgriFood Capital Werkt! en VNO-NCW Brabant Zeeland op donderdag 7 februari 2019 van 15.00 tot 19.30 uur een Meet-Up van bedrijven en scholen. Op deze Meet-Up ontmoeten bedrijven en scholen (vo, mbo, hbo) elkaar om contacten te leggen en elkaar te inspireren over ‘leren in de praktijk’. De Meet-Up wordt opgevolgd door een…
Lees meer
NieuwsWerkgelegenheid
25 februari 2019

Gratis loopbaanadvies voor 45+-ers

45-plussers kunnen vanaf 2019 gratis loopbaanadvies krijgen, maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekend.  Eerder konden alleen specifieke beroepsgroepen gebruikmaken van een dergelijke subsidie, zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten. “De mensen die er eerder gebruik van hebben gemaakt, waren positief”, stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koulmees. “Maar ik denk dat nog veel meer mensen er profijt…
Lees meer