Skip to main content
EnergieNieuws

Lokaal collectief energienet

By 22 mei 2023No Comments
 
 

Update lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen, om vervolgens ook de mogelijkheden op de andere bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad in beeld te brengen.

Vervolgstappen
Na de oplevering van de quickscan op 1 maart hebben we niet stilgezeten en zijn de volgende stappen gezet:

  • Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Essent-Kuijpers
  • We gaan individuele bedrijven helpen met verduurzaming. Dat kan door de inzet van de kennis en kunde van Essent of Kuijpers, maar ook door bedrijven die hun eigen adviseurs en installateurs willen inzetten. Waar wij vanuit het collectief voor gaan zorgen is de mogelijkheid om alle individuele panden aan te sluiten op een totaal collectief net, zodat vraag en aanbod van energie / warmte van meerdere bedrijven gekoppeld kan worden en bedrijven van elkaars bronnen en overschotten kunnen profiteren. Hiervoor wordt een technisch design gemaakt. Een soort van “stekker” die alle bedrijven kunnen gebruiken om met elkaar te koppelen
  • We gaan aan de slag met een Energie Management Systeem om pieken en dalen in verbruik en afname beter op te vangen, de uitdagingen van netcongestie tegen te gaan, maximaal rendement te halen uit de totale netcapaciteit die beschikbaar is en onderling energie uit te wisselen, zodat we hiermee ook nog financieel voordeel kunnen behalen
  • Er wordt een lobby gevoerd om aan te sluiten op de waterstofinfrastructuur die dwars door Brabant gaat lopen. Diverse bedrijven zetten zich hiervoor samen met POM en de gemeente in. En nog meer waterstof-nieuws: de eerste vergunningen voor de realisatie van waterstoftankstations in Veghel zijn recent afgegeven
  • We hebben het proces in gang gezet voor de inrichting van de organisatie, juridische structuur, financiën en fiscaliteiten rondom het lokaal collectief energienet.

Energiescans en klimaatadaptie
Naast het LCE gaan we op korte termijn ook weer (gratis) energiescans aanbieden aan MKB bedrijven. Een bijeenkomst hierover wordt op 28 juni gehouden. En we zijn met o.a. de gemeente een aanpak aan het opzetten om klimaatadaptievere bedrijventerreinen te realiseren, denk hierbij aan tegengaan van hittestress door vergroening en extra waterberging in publiek en privaat gebied voor het opvangen van piekbuien.

Meer informatie
Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Berry van der Velden (bestuurlijk trekker van dit thema namens POM) of Jos van Asten.