Skip to main content
CollectiefEnergieNieuws

Resultaten collectieve energie-inkoop

By 3 mei 2021mei 12th, 2021No Comments
 
 

Resultaten collectieve energie-inkoop

We kunnen terugkijken op een zéér geslaagd 2020 wanneer we spreken over de collectieve energie-inkoop met onze partner Scholt Energy. In het najaar van 2018 zijn we de samenwerking met Scholt gestart, wat heeft geresulteerd in een besparing van € 155.000,- in het eerste leveringsjaar (2019) voor het collectief. Dit komt door een goede strategie waarbij we op de juiste momenten deelvolumes hebben ingekocht op de termijnmarkt (grootzakelijk), maar daarnaast ook een stuk hebben bijgekocht op de variabele dagmarkt. Deze weg hebben we in 2020 voortgezet. Door de combinatie termijnmarkt en dagmarkt hebben we in 2019 op lagere momenten volume weten vast te zetten en ook de dagmarkt heeft opnieuw erg laag genoteerd. Dat heeft geresulteerd in een besparing van ruim € 215.000,- voor het collectief in 2020. Een erg mooi resultaat! In totaal hebben de gekozen strategie en werkwijze collectief breed nu een besparing van ruim € 370.000,- opgeleverd in de afgelopen 2 jaar.

Vooruitblik 2021 e.v.

Daarnaast is ook het vooruitzicht op een goed resultaat voor 2021 en verder erg positief. De ingenomen posities voor 2021 liggen 6,5% lager dan in 2020. Verder hebben we gekozen om begin 2020 de looptijd open te breken en met 2 jaar te verlengen. Dit vanwege een forse dip in de energieprijzen vanwege de intrede van corona en de eerste lockdown. Hier hebben we erg goed aan gedaan. De ingekochte deelvolumes op de termijnmarkt liggen voor 2022 en 2023 maar liefst 20% en respectievelijk 16% onder de huidige marktprijzen. De energiemarkt is en blijft enorm volatiel en erg lastig te voorspellen door alle ontwikkelingen die nu gaande zijn. Hierdoor kiezen we bewust voor inkoop- en risicospreiding om de best mogelijke tarieven uit de markt te halen.

Additionele diensten

Iedere deelnemer aan het inkoopcollectief van POM ontvangt jaarlijks een besparingscheck vanuit Scholt. Hierin staan eventuele besparingen die te behalen zijn op bijvoorbeeld de netwerkkosten, meetdiensten en energiebelastingen. Ook kan iedere deelnemer voor zichzelf bepalen of hij / zij groene stroom wil afnemen. De tarieven hiervoor zijn vanwege corona fors gedaald, wat nu overstappen naar groene stroom erg interessant maakt. Verder kan Scholt deelnemers begeleiden bij vraagstukken rondom verduurzamen, elektrisch vervoer, de informatieplicht, etc. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met Scholt.

Meer informatie en/of deelname

Voor meer informatie en / of deelname aan het energie-collectief van POM en de diensten die Scholt aanbiedt kan contact worden opgenomen met POM via jos@pom.nl of met Scholt Energy: Michiel van der Steen, tel: 06-59711374, mail: michiel.van.der.steen@scholt.nl.