Skip to main content
Nieuws

Ontwikkelingen op de energiemarkt

By 28 februari 2023No Comments
 
 

Ontwikkelingen op de energiemarkt

POM (en haar voorganger Vitaal Bedrijvig Veghel) faciliteert al ruim 15 jaar collectieve inkoop voor aangesloten ondernemers. Dit op verzoek van ondernemers. Het collectief bestaat uit grootverbruikers en kleinverbruikers. POM sluit namens de bedrijven een overeenkomst met een leverancier en vraagt daarvoor een beperkte bijdrage op jaarbasis. Voordelen voor aangesloten bedrijven:

  • Collectief inkopen biedt de deelnemers een direct voordeel op de leveringsvergoeding. Deze is namelijk gebaseerd op het totale grote volume.
  • Collectiviteit biedt veel meer inkoopmogelijkheden op de markt. Vrijwel alle deelnemers zijn te klein om individueel een inkoopstrategie te voeren. Door de deelnemers te bundelen is het volume groot genoeg om gespreid in te kopen op de termijnmarkt en de dagmarkt.

Het huidige energiecontract is een combinatieprijscontract. Hierbij kan op momenten een deel van het volume ingekocht worden op de termijnmarkt. Het restant wordt automatisch op de dagmarkt bijgekocht. Kleinverbruik wordt op dit moment 100% op de dagmarkt ingekocht.

Toekomstige ontwikkelingen
Door het versneld uitfaseren van fossiele energie (duurzaamheidsdoelstellingen), worden we voor onze energievoorziening afhankelijker van weersinvloeden (duurzame opwek als zon en wind) en import uit het buitenland. Deze afhankelijkheden en onzekerheden zullen waarschijnlijk voorlopig zorgen voor hogere en meer volatiele energieprijzen. Voor de komende jaren zullen we daarom inzetten op inkoopspreiding: op verschillende momenten en op verschillende energiemarkten.