Skip to main content
Nieuws

Update omgevingsvisie

By 8 februari 2021No Comments
 
 

Omgevingsvisie

In een eerder stadium hebben we de bijeenkomsten over de omgevingsvisie op de website gedeeld. De gemeente had een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd: een uitgebreid document dat richting geeft aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Deze omgevingsvisie kan invloed hebben op alle ondernemers in Meierijstad en geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn er beleidsrichtingen in opgenomen over hoe om te gaan met nieuwe bedrijvigheid, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, parkeren, reclame-uitingen, evenementen, uitbreiding van dorpskernen, etc.

Aangezien wij – samen met onder andere ZLTO en Cumela – van mening waren dat in het voorontwerp Omgevingsvisie op vele vlakken keuzes gemaakt worden waarover eerder niet met externe partijen is gesproken en die ook niet op instemming kunnen rekenen is aan de gemeente gevraagd om extra tijd te nemen voor het participatieproces. Dit om de Omgevingsvisie op een later moment – en met draagvlak – opnieuw opgesteld en geagendeerd kan worden voor besluitvorming. Hier is door de gemeente gehoor aan gegeven. Er zal meer tijd worden genomen voor het participatieproces. POM blijft daarin de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven behartigen en zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.