Skip to main content
BereikbaarheidNieuws

Nieuw proces N279 Veghel – Asten

By 8 november 2022No Comments
 
 

Nieuw proces N279 Veghel - Asten

Nieuw proces is opgestart
Het proces om te komen tot nieuwe oplossingen voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer op de N279 Veghel-Asten en richting de om- en aanliggende kernen en gebieden is in gang gezet. Het in december 2021 door de Raad van State vernietigde voorstel is van tafel en het spel kan weer opnieuw beginnen. Ditmaal vanuit een Brede Belangen Benadering, waarin de belangen van alle stakeholders meegenomen worden en uiteindelijk gezamenlijk opgaven worden geformuleerd. Op 13 en 17 oktober hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, die moeten leiden tot een breed gedragen plan van aanpak eind dit jaar.

Oproep om meer snelheid te maken en samen op te trekken
POM was bij beide avonden aanwezig, kreeg een uitgebreide update over de procesaanpak, las standpunten van verschillende ondernemers dat het anders kan en moet. VNO-NCW Helmond/De Peel heeft namens de Peelse ondernemersverenigingen en POM een brief naar de colleges van B&W van de gemeenten langs de N279 gestuurd. Daarin worden de colleges opgeroepen om samen te werken aan een oplossing voor de N279 Veghel-Asten en hierbij snelheid te maken, in plaats van uitgebreid alles opnieuw te onderzoeken.

Download de betreffende brief (PDF)