Skip to main content
BereikbaarheidNieuws

Meierijstad slibt dicht

By 4 juli 2022No Comments
 
 

Meierijstad slibt dicht!

Met de titel “Brabant slibt dicht” publiceerde VNO-NCW Brabant Zeeland vorige week een artikel waarin werd aangekondigd dat op dit moment verregaande plannen voor verbreding en verbetering van de doorstroming op de Brabantse (snel)wegen A50, A58, A2, N279, N65, A67 en elektrificatie van de Maaslijn (spoor) allemaal ‘on hold’ staan als gevolg van processen en procedures, capaciteitsgebrek, stikstof en geld.

Geen enkel plan komt tot realisatie

Voor Meierijstad is de situatie wellicht nog problematischer dan Brabantbreed. De plannen rondom de N279 Veghel – Asten zijn eind vorig jaar naar de prullenbak gewezen door de Raad van State. Nieuwe verkeerstellingen zouden uitwijzen dat de verkeerstoename fors groter zal worden dan eerder was aangenomen, waardoor de eerder voorgestelde oplossing niet meer zal volstaan. Dit heeft ook direct gevolgen voor de bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en de Rembrandtlaan in Veghel. Verbreding van de A50 bij Veghel stond al niet op de agenda, maar ook de verbreding na Oss is nu uitgesteld en met de mobiliteitsplannen en kleinschalige infrastructurele ingrepen worden ook geen zichtbare vorderingen gemaakt. Een extra bedrijventerreinontsluiting voor bedrijventerrein De Dubbelen staat lokaal nauwelijks op de politieke agenda, de snelfietsroute Uden-Veghel wordt opgeknipt in delen, omdat de kosten voor verplaatsing van de fietsbrug fors zijn toegenomen. Een spoorverbinding voor Meierijstad is geen optie, maar tegelijkertijd wordt er eerder gesproken over minder busvervoer dan intensivering van routes en lijnen. En ook de verbreding van de vaarklasse van de Zuid-Willemsvaart waardoor grotere schepen de haven in Veghel kunnen aandoen staat ‘on hold’.

Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad

Begin 2022 heeft de gemeenteraad de Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad vastgesteld. Deze visie vormt de leidraad voor hoe de komende jaren om te  gaan met zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Door de huidige ontwikkelingen staat de 1e van de drie hoofdambities van de visie – Bereikbaar Meierijstad “werken aan een economisch vitale stad” – zwaar onder druk. En daarmee ook de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van heel Meierijstad, voor inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. Vanuit ondernemerszijde zouden we graag samen met de gemeente de regie willen pakken om ervoor te zorgen dat Meierijstad bereikbaar blijft.

Lees hier het artikel van VNO-NCW Brabant Zeeland met de titel “Brabant slibt dicht” van vorige week.