Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Meierijstad hartveilig

By 18 november 2019april 7th, 2020No Comments
 
 

Meierijstad volledig Hartsave, ook de bedrijventerreinen
Om Meierijstad hartveilig te maken werken 3 organisaties intensief samen; Stichting Schijndel Hartsave , Stichting Rooi HartSafe en Stichting Veghel HartSave.
Hun doel is dat de hele gemeente voldoet aan de zogenaamde 6 minuten zone van de Hartstichting; binnen 6 minuten hulp bieden bij een slachtoffer met een hartstilstand.
Die hulp bestaat uit burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en uit de beschikbaarheid van een AED, een Automatische Externe Defibrillator.

Binnen de woonkernen is Meierijstad bijna hartveilig!!

Bij de organisaties is bekend waar de verschillende AED’s zijn geplaatst en deze zijn ook aangemeld bij HartslagNu. Dat is vereist omdat HartslagNu er voor zorgt dat bij een melding naar 112 de burgerhulpverleners worden opgeroepen; een deel wordt direct naar het slachtoffer gestuurd om te beginnen met reanimeren en een ander deel wordt naar een AED gestuurd om die op te halen en mee te nemen naar het slachtoffer.

Op de bedrijventerreinen is dat nog vaak niet zo geregeld.
Er zijn veel bedrijven die een AED hebben maar die zijn meestal enkel binnen de poorten van het bedrijf beschikbaar én zijn niet aangemeld bij HartslagNu. Met als gevolg dat een mogelijk slachtoffer in de omgeving van een bedrijf met AED, niet tijdig wordt geholpen omdat niet bekend is dat er een AED in de buurt aanwezig is.

Om ook de bedrijventerreinen hartveilig te maken vragen de drie organisaties uw medewerking voor het volgende;

  1. Meewerken aan een inventarisatie welke bedrijven over een AED beschikken
  2. Meewerken aan een inventarisatie hoeveel personeelsleden zijn opgeleid tot burgerhulpverlener
  3. Inventarisatie of uw bedrijf openstaat om de AED 24/7 beschikbaar te stellen en aan te melden bij HartslagNu. Dit betekent dat de AED vanaf de openbare weg benaderbaar moet zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk uw antwoorden op bovenstaande 3 punten door te geven aan; info@veghelhartsave.nl. Met de van u ontvangen gegevens brengen wij de dekking van de 6 minuten zone in kaart en nemen contact op met de daarvoor geselecteerde bedrijven.

Ontzorgen
Een AED vereist periodiek onderhoud, de elektroden en accu zijn beperkt houdbaar en moeten tijdig vervangen worden, soms moet een update worden geïnstalleerd en een AED kan gewoon stuk gaan.

De drie organisaties kunnen met u een contract sluiten dat zij de zorg voor onderhoud en vervanging van u overnemen en de instandhouding van de AED voor een bepaalde termijn garanderen.
Als voorbeeld; voor de aanschaf van een nieuwe AED kunt u met ons een contract afsluiten waarbij voor 10 jaar een correct werkende AED wordt gegarandeerd voor een eenmalige bedrag van
€ 2.500,-. Voorwaarde is wel dat de AED in een verwarmde kast (zit in het genoemde bedrag inbegrepen) buiten de poort van uw bedrijf wordt geplaatst, 24/7 beschikbaar is en wordt aangemeld bij HartslagNu.
Omdat de organisaties ANBI geregistreerd zijn is dat bedrag voor u fiscaal verrekenbaar.