Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Huisvesting arbeidsmigranten

By 25 februari 2019april 7th, 2020No Comments
 
 

Huisvesting arbeidsmigranten

Er komen steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland, o.a. omdat de Nederlandse beroepsbevolking het aantal vacatures niet meer aan kan. Ook de gemeente Meierijstad heeft een behoorlijk aantal arbeidsmigranten in haar gemeente wonen en werken. Om ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten ook in de toekomst hier werkzaamheden willen verrichten, zal ook gezorgd moeten worden voor meer en kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten in de gemeente en nabij de werklocaties. Om het probleem te duiden en oplossingen te bieden heeft de gemeente een projectgroep ingericht met daarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ZLTO, uitzendorganisaties, de politie en de gemeente. Ook dorps- en wijkraden en arbeidsmigranten zelf worden in dit proces betrokken. Op 12 december is een bijeenkomst georganiseerd voor en met de verschillende stakeholders.

Op dit moment worden verschillende woonvormen onderzocht (grootschalig aan de rand van het bedrijventerrein, grootschalig in het buitengebied, kleinschaliger in woonwijken) en gerelateerd aan criteria als beheersbaarheid, kwaliteit, veiligheid en welzijn. Doelstelling is om uiterlijk medio 2019 tot een raadsbesluit te komen met daarin doelstellingen over de te huisvesten arbeidsmigranten in de gemeente, het type huisvesting en mogelijke locaties/gebieden waar de huisvesting kan plaatsvinden.

Jos van Asten

Maddy Goossens